Biddende handen Oostpoort kerk Gouda

Volwassenen


Kringen

Bijbelkring Oostpoort kerk in Gouda

De Oostpoort heeft een grote diversiteit aan kringen. Een kring is een groep mensen om je heen waarmee je samen een jaar lang optrekt in je geloofsleven. Afhankelijk van de kring maak je gebruik van een boekje of programma om je geloof verder te verdiepen. Daarnaast geeft een kring jou de kans om extra naar elkaar om te zien en een kleiner groepje mensen beter te leren kennen. De Oostpoort is een grote gemeente waardoor bij een zondagsdienst het soms lastig is om iedereen persoonlijk te spreken. Een kring is hiervoor juist uitermate geschikt. Hier kan worden stilgestaan bij persoonlijke verhalen of vragen.

Ben je enthousiast en wil je je aanmelden, stuur even een mailtje aan sander.kik@pkngouda.nl, dan zoeken we gezamenlijk een plek die past.


Marriage course

Samen (nog verder) bouwen aan een lange en goede relatie? Volg samen de marriage course.

Elke avond begint met een ‘diner voor twee’. Daarna volgt een stukje informatie over een bepaald onderwerp. De meeste tijd van de cursus zijn jullie samen bezig. Je vult opdrachten in en bespreekt die met je partner. Er zijn geen groepsgesprekken. Tijdens de avond hebben jullie volop de tijd om samen te praten en van elkaar te leren. 

Johan en Mattanja van der Pol, jo.mat@hetnet.nl www.marriagecourse.nl


Vorming & Toerusting

Ieder jaar staan we stil bij een specifiek thema.

In de visienota van de PKN gaat het over het grote belang van de éénheid en verscheidenheid onder christenen. “Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19).”

Met het jaarthema  ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”

Ga mee, bid mee, zing mee

Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. De Reuver “Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.” De Reuver hoopt dat er over kerkmuren heen samen gebeden en bijbelgelezen wordt.


Samen bidden

Bid4all

Op 4 maandagavonden in het najaar en 4 maandagavonden in het voorjaar zijn er gebedsmomenten in De Oostpoort die steeds een ander focus hebben: 
Kinderen, zieken en zorgen, zending/evangelisatie/de vervolgde kerk, geven en ontvangen van persoonlijke voorbede.
19.30 – 19.45 uur: inleiding, lied, Bijbeltekst
19.45 – 20.15 uur: bidden in kleine groepjes
Iedereen en alles mogen we voor Gods troon brengen. Bid mee en laat voor je bidden.

Voor details van deze avonden zie de zondagsbrief of de Oostpoort App.

WhatsApp gebedsgroepjes

Kleine groepjes gemeenteleden komen online bij elkaar om met en voor elkaar te bidden en voorbede te doen voor anderen. De groepjes bepalen zelf welke tijd het geschiktst is voor hen. Als je je bij een groepje wil aansluiten, kun je dit aangeven via Josien Los, gebedsteamoostpoort@gmail.com

Zendingsgebedskring

Deze kring is Gouda-breed en richt zich op gebed voor de zendingswerkers die uit de PKN-kerken Gouda zijn uitgezonden. Deze gebedskring is in de avond en wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand. Als je wil deelnemen of meer informatie wil kun je mailen naar gebedsteamoostpoort@gmail.com


Belijdenisgroep

In deze groep bespreken we allerlei vragen: wie is God de Vader, hoe bid je tot Hem? Wie is Jezus en hoe leef je met Hem? Wie is de Heilige Geest en wat merk je van Hem? Hoe zit de bijbel in elkaar en hoe kom je er aan toe deze ook echt te lezen? Waarom is er zoveel lijden? Wat maakt het avondmaal betekenisvol? 

Je krijgt elke avond goede input op een onderwerp en er worden ook artikelen en delen uit boeken gedeeld die je kunt lezen (voor wie meer verdieping zoekt). Alle vragen zijn welkom. Er is zeker geen verplichting om belijdenis te doen als je aan deze groep meedoet, dat is iets wat je zelf besluit en waar je naar toe kan groeien. De ervaring leert dat deze groep voor iedereen die zich samen met anderen (verder) wil verdiepen in het christelijk geloof betekenisvol is.


LHBTI

Leeft bij jou of bij u de vraag, ” Hoe denkt mijn kerk over mensen die een andere geaardheid hebben?” We zijn als wijkgemeente aangemeld bij Stichting Wijdekerk. Regelmatig zijn er ontmoetingsavonden voor betrokkenen rondom LHBTI. Uitnodigingen worden verstuurd via de Oostpoortapp. Wil je meer informatie of vind je het fijn om persoonlijk met iemand te praten dan kan je contact opnemen met Joram 06-18716397 bakkerjoram@hotmail.com of Aris 06-38072110 arishof@hotmail.com