Predikant en kerkenraad

Predikant

Mijn naam is Gerben Roest en ik ben sinds oktober 2021 als predikant verbonden aan De Oostpoort. Ik zoek naar echte ontmoetingen. Echte ontmoetingen tussen de HERE God en ons, door zijn Woord en door zijn Geest. Ik hou van Jezus en de bijbel en ervaar een sterke roeping verbindingen te verwoorden tussen Hem, de teksten en onze eigen ervaringen en tijdgenoten. 

Ik zoek ook naar echte ontmoetingen onderling in de gemeente. In groepen en in persoonlijke gesprekken. Waar we met veel van wat er in ons hart en leven is terecht kunnen bij elkaar. Ik hoop dat De Oostpoort zo’n plek van echte ontmoetingen is, tussen God en ons, tussen mensen. 

📧 gerben.roest@pkngouda.nl


Kerkenraad

Desiree de RooijOuderling-scribascriba.oostpoort@pkngouda.nl
Tilly GraaflandOuderling blok 1tilly.graafland@pkngouda.nl
Maurits van de SandeOuderling blok 2 (en cluster nieuw ingekomenen)maurits.van.de.sande@pkngouda.nl
Cora BosOuderling blok 3cora.bos@pkngouda.nl
Janneke BoerrigterOuderling blok 4 (en cluster geboorte/jubilea)janneke.boerrigter@pkngouda.nl
Marius van AsperenOuderling blok 5 (en ouderenpastoraat)marius.van.asperen@pkngouda.nl
Hans van GroningenOuderling blok 6 (en preekvoorziener, afgevaardigde AK)hans.van.groningen@pkngouda.nl
Hanna BalOuderling ouderenpastoraathanna.bal@pkngouda.nl
Sander KikOuderling Vorming en Toerustingsander.kik@pkngouda.nl
Lieneke VisserOuderling Missionairlieneke.visser@pkngouda.nl
Lutsen BoslandJeugdouderlinglutsen.bosland@pkngouda.nl
Andrea KerssenJeugdouderlingandrea.kerssen@pkngouda.nl
Reint BaasJeugddiakenreint.baas@pkngouda.nl
Nettie MeijersDiaken (cluster Rijkdom & Armoede)nettie.meijers@pkngouda.nl
Theo MulDiaken (cluster Kerk & Vluchteling, college van diakenen)theo.mul@pkngouda.nl
Marjoke FrankenDiaken (cluster Ouderen & Welzijn)marjoke.franken@pkngouda.nl
Willemijn van de WaterDiaken (cluster Rijkdom & Armoede)willemijn.van.de.water@pkngouda.nl
Wouke BalsOuderling kerkrentmeester (exploitatiecommissie Oostpoort)wouke.bals@pkngouda.nl
Arjan van der NeutOuderling kerkrentmeester (onderhoudscommissie PKN Gouda)arjan.van.der.neut@pkngouda.nl
Kees van WelieOuderling kerkrentmeester, afgevaardigde AK PKNkees.van.welie@pkngouda.nl
Albert van SelstOuderling kerkrentmeester, afgevaardigde CvKalbert.van.selst@pkngouda.nl
George de SoetenOuderling kerkrentmeester, voorzitter CvKgeorge@pkngouda.nl

Wijkindeling