Een volle kerkdienst is bezig met een band op het podium

Over ons

De Oostpoort is een geloofsgemeenschap voor jong en oud waar God op de eerste plaats komt en er christelijke vrijheid en ruimte is voor iedereen.

Wij maken deel uit van de wereldwijde kerk die God zelf gesticht heeft en onderhoudt. Als gemeente van Jezus Christus staan we in de traditie van eeuwen, met twee benen in het heden en een open oog voor Zijn toekomst. In onze kerkdiensten en andere activiteiten prijzen we God, leren uit zijn woord en zijn we getuigen van Jezus Christus met woorden en daden. Zodat mensen binnen en buiten de gemeente groeien in geloof, hoop en liefde. 

Levend vanuit Gods genade laten we ons voortdurend vervullen door de Heilige Geest. We willen Jezus volgen, omzien naar elkaar, betrokkenheid tonen bij mensen in nood en zorg dragen voor Gods schepping.

Aantal leden

De Oostpoort heeft zo’n 1600 gemeenteleden, van baby’s tot ouderen. Iedere leeftijdsgroep is vertegenwoordigd en welkom. In de ochtenddiensten komen er normaal gesproken bij elkaar tussen de 500 en 700 gemeenteleden, waaronder heel wat jeugd.

Over het gebouw De Oostpoort

De Oostpoort is gebouwd in 1995 en is in datzelfde jaar in gebruik genomen. Het gebouw staat in de wijk Goverwelle. Goverwelle is gebouwd vanaf 1988 maar er was geen kerkgebouw beschikbaar. Enkele mensen sloegen de handen ineen en hebben ervoor gezorgd dat het multifunctionele gebouw De Oostpoort tot stand kwam. De naam “De Oostpoort” komt uit de Bijbel. Het is de oostelijke toegang van het tempelplein in Jeruzalem, ook wel de Gouden Poort genoemd. Het is de oudste poort van Jeruzalem. Ezechiël vertelt dat de ‘luisterrijke verschijning van de Heer’ door de Oostpoort de tempel binnenkomt.

In 2021 is de kerk verbouwd. Er kwam een nieuwe inrichting en uitbreiding van de hal en van het achterste gedeelte van de kerkzaal. Daarnaast werd er een groen dak gerealiseerd op de uitbouw. Op het dak van de Oostpoort liggen zonnepanelen. 


Beleid en visie

Beleid: bekijk hier het beleidsplan 2019-2023

Visie: Als Oostpoort gemeente willen we in nauwe verbondenheid leven met Christus. Hij geeft ons een nieuwe identiteit. In de doop worden we met Hem verbonden. Als antwoord daarop willen wij God eren door ons met Christus te identificeren en te leven volgens de Bijbelse waarheid. Dit kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Het gebed is de door God gegeven manier om met Hem zelf te communiceren. We willen samen een biddende gemeente zijn door met en voor elkaar te bidden. We geloven dat langs die weg Gods kracht in ons zichtbaar wordt en we steeds meer kunnen worden wat we in Christus al zijn: Volk van God, Gezin van de Vader, Lichaam van Christus, Woning van de Geest, Bruid van Christus.

De Oostpoortgemeente en de kerkenraad hebben over verschillende onderwerpen beleid gemaakt en deze houden we eens in de 4 jaar tegen het licht. Denk hierbij aan onderwerpen als Doop, Avondmaal, Belijdenis, LHBTI en andere thema’s. Als gemeente hebben we de visie dat we één zijn in hoofdzaken, maar kunnen en mogen verschillen in bijzaken. Dit vraagt de bereidheid aangesproken te worden, maar ook om de ander ruimte te geven. “Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.” (Romeinen 15: 7) 

Als je vragen hebt over het beleid dan zijn specifieke beleidsstukken op te vragen bij de scriba. Heb je vragen hebben over beleidsonderwerpen die raken aan jouw persoonlijke leven, neem dan contact op met je blokouderling.


Groene kerk

lente bij de Oostpoort kerk in Gouda

De Oostpoort is sinds juni 2010 een Groene Kerk. Dit betekent concreet dat er aandacht is voor duurzaamheid door thema bijeenkomsten en workshops. Regelmatig wordt de Michacursus gegeven. 

Sinds 2010 is er veel duurzaams georganiseerd en tot stand gebracht. Er is bijvoorbeeld sinds 2014 meer plek om fietsen te stallen. Sinds 2016 liggen er zonnepanelen op het dak van het kerkgebouw en in 2022 is er een groen dak op de uitbouw van de kerk gekomen. 

In 2022 is er iets meer groen rondom de kerk gerealiseerd en is er bijvoorbeeld een klein gedeelte van de parkeerplaats met grastegels (waterregulering en thermische regulering).

In de Oostpoort maken we op een bewuste manier gebruik van gas, water en elektriciteit in het gebouw (waarmee flink bespaard wordt).

Bewust inkopen: inkopen doet De Oostpoort waar mogelijk fairtrade, biologisch en duurzaam. We drinken fairtrade koffie en thee, de avondmaalswijn is fair, waar mogelijk gebruiken we biologische producten en duurzamere schoonmaakmiddelen.

Er wordt een paar keer per jaar gecollecteerd voor duurzame projecten of klimaatprogramma’s op plaatsen waar mensen lijden onder onze leefstijl.

In de Oostpoort App is een groep Groene Genade waarin we elkaar inspireren en helpen op het gebied van duurzaamheid. Kom erbij! Er zijn mensen met kennis op dit gebied in de gemeente die je willen helpen. En heb je zelf kennis, deel die met ons.

Kijk eens op de site van Groene kerken wat we in de kerk nog meer kunnen doen om goed met de aarde en de medemens om te gaan.

En ga zelf aan de slag met duurzamer leven. De Bijbel staat vol met aansporingen om recht te doen en rechtvaardig te leven.


Liturgie

gitaar in de eredienst Oostpoort Gouda

De eredienst in de Oostpoort is een plaats van ontmoeting tussen God en jou en tussen jou en de ander. In de dienst luisteren we naar Zijn stem, aanbidden en eren we God, zijn we dankbaar en vragen we om vergeving voor wat we niet goed deden. Dit doen we door middel van samen zingen, bidden, stil worden en luisteren naar de prediking.

In de Oostpoort lezen we uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21). 

Er is in de Oostpoort een enthousiaste en grote groep muzikale gemeenteleden die zich inzet voor de muzikale omlijsting van de gemeentezang. De zang tijdens de dienst wordt afwisselend begeleid door orgel, vleugel en verschillende bands. De liederen die we zingen in de Oostpoort komen uit verschillende psalmboeken en bundels, zoals: de Psalmen, het Liedboek, Hemelhoog, Psalmen voor Nu, Opwekking, Sela en Hillsong. 

Aan het begin van de dienst wordt de bloemengroet toegelicht: iedere zondag is er een boeket voor een gemeentelid ter bemoediging of als felicitatie. De bloemengroet wordt door een aantal creatieve gemeenteleden verzorgd. 

In de kerkdienst is vaak een momentje voor de kinderen, waarin zij naar voren mogen komen voordat ze naar de Kindernevendienst gaan. Zij hebben dan een klein gesprekje met de predikant.

Tijdens en na afloop van de diensten wordt er gecollecteerd voor verschillende doelen. Door te geven tonen we onze dankbaarheid, zien we om naar onze naaste dichtbij en ver weg en zorgen we voor de voortgang van de kerkdiensten.

Wil je echt weten hoe een kerkdienst bij de Oostpoort is, kom dan gewoon langs op zondag om 9 uur of 11 uur. Je bent van harte welkom! Na de dienst staat er altijd iemand bij de deur om eventuele vragen te beantwoorden. Tussen de twee diensten is er koffie en thee: van harte uitgenodigd.

Wist je dat je de 11 uursdienst van de Oostpoort ook op Youtube live kunt volgen en terug kunt zien?


Churchlink in de Oostpoort kerk in Gouda. Dozen sjouwen voor Oekraïne.

Eerder hadden wij als Oostpoort gemeente al een verbinding met de kerk in Soroti, Oeganda. Deze verbinding kreeg de naam Churchlink en de gedachte erachter is dat wij als Oostpoort gemeente graag de verbinding met de gemeente van Christus, elders in de wereld zoeken en onderhouden. Na enkele jaren zijn de contacten met broeders en zusters er nog steeds alleen is de formele verbinding met de overkoepelende organisatie gestopt.

Inmiddels zijn we een nieuwe Churchlink aangegaan met een gemeente in Odessa in Oekraïne. Het betreft een baptisten gemeente en deze gemeente speelt een belangrijke rol in de distributie van hulpgoederen naar andere delen van Oekraïne. Ook biedt deze gemeente momenteel onderdak aan vluchtelingen uit andere delen van Oekraïne. Met deze nieuwe Churchlink willen we opnieuw van elkaar leren, elkaar bemoedigen en voor elkaar te bidden. Als gemeente kunnen we ook diaconale hulp bieden. Zo zijn er al diverse vrachtwagens met hulpgoederen richting Odessa gegaan. We hopen regelmatig met elkaar in contact te zijn om te horen hoe het gaat en om met en voor elkaar te bidden. Zo zijn we in woord en daad met elkaar verbonden en vormen we samen het Lichaam van Christus.