Twee oudere vrouwen zijn aan het sjoelen

Ouderen


Huiskamer van Goverwelle (Koffie met een glimlach)

Elke dinsdagmiddag van 14.30 – 16.30 in de koffieruimte van de Oostpoort.
Voor iedereen die een ander wil ontmoeten en het fijn vindt om contacten te onderhouden of nieuwe contacten te maken. Om invulling te geven aan je vrije tijd, als je behoefte hebt aan een goed gesprek, ervaringen wilt delen en samen leuke dingen doen. Jouw eigen ideeën kun je bij ons kwijt.
Wat wordt er gedaan? Net wat je wilt. Gewoon samen koffie drinken, een spelletje doen, of gewoon er zijn. Je kunt ook een boek lenen uit onze bibliotheek. Een aantal keren per jaar worden er extra activiteiten georganiseerd. Kom gezellig langs en neem buren, vrienden en vriendinnen mee. Je wordt welkom geheten door enthousiaste vrijwilligers. Deelname kost 2 euro per keer.

📧 Ada Hartog, adahartog@hotmail.com


Senioren Bijbelkring

1x per maand komen we bij elkaar in de Oostpoort om met elkaar na te denken over een Bijbelboek, aan de hand van een boekje. Op de eerste bijeenkomst van het seizoen wordt het boekje uitgereikt. Het doel is om te leren wat God door de bijbel ons wil vertellen.
Voelt u zich vrij om belangstellenden uit te nodigen om deel te nemen aan deze ontmoeting.
Iedereen is van harte welkom!

📧 Marius van Asperen, marius.van.asperen@pkngouda.nl


Ouderencontactgroep

1 x per maand op donderdagmiddag van 14.30-16.30 uur is de ouderencontactgroep. We delen het geloof door te zingen, te bidden en Bijbel te lezen. Ook is er tijd voor creativiteit. Als afsluiting van het seizoen organiseren we een etentje. Het is in de Oostpoort. Alle ouderen zijn van harte welkom!