Kunnen wij je helpen?

Er zijn verschillende manieren waarop wij je kunnen en willen helpen. We hebben ze onderverdeeld in gebed, pastoraat, diaconie en de vertrouwenspersoon.


Wil je dat iemand met of voor je bidt?

Na elke kerkdienst is er de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te hebben met iemand van het gebedsteam en een ouderling en om gebed te vragen of ontvangen.

Ook is het mogelijk om per e-mail om gebed vragen door een mail te sturen naar gebedsteamoostpoort@gmail.com. Beschrijf hierin je gebedspunt, dan ontvang je een reactie van het gebedsteam. Als je je telefoonnummer erbij vermeldt, kan het gebedsteam een belafspraak met je maken.

In de Oostpoort is het mogelijk om gebedspastoraat te ontvangen. In het gebedspastoraat komt een team van twee bidders meerdere keren samen om met de gebedsvrager te bidden. In het gebedspastoraat nemen we de uitnodiging van Jezus aan om met al onze lasten bij Hem te komen. Dit vraagt vaak een langere en intensieve periode van gebed. Hierbij gaat het niet in de eerste plaats over het oplossen van problemen, maar over groeien in je identiteit in Christus en dat je meer ‘heel’ zult worden in jouw relatie met God, met jezelf en met anderen in je omgeving.

Mensen met gevouwen handen


Pastoraat

In De Oostpoort willen we met elkaar mee leven! Dit gebeurt op verschillende manieren. Zoals de bloemengroet namens de gemeente op zondag, de pastorale nieuwsbrief, koffie drinken tussen de kerkdiensten en diverse activiteiten zoals Bid4all, Koffie met een glimlach en bijbelkringen.

Pastoraal contact verloopt via de ouderlingen. De ouderlingen worden ondersteund door gemeenteleden die in het team bezoekwerk zitten. Wil je graag bezoek ontvangen? Geef dit dan door aan je blokouderling, kijk hier om te zien in welk blok je woont. Of geef dit dan door aan Tilly Graafland, coördinator bezoekwerk: tilly.graafland@pkngouda.nl

Bij ernstige zorgen als er er troost, bemoediging of nieuw geloofsvertrouwen nodig is, is de predikant het eerste aanspreekpunt. 

Andere redenen voor pastoraal contact zijn bijvoorbeeld omdat je:

  • nieuw bent in de kerk 
  • uit een andere kerkgemeente komt
  • vragen hebt over doop, avondmaal, belijdenis
  • je vragen hebt rondom LHBTI (of ga naar een ontmoetingsavond)
  • je om gebed vraagt voor jezelf en je situatie

Ouderlingen zoeken daarnaast zelf contact als zij weten van situaties waarbij aandacht en gebed nodig is.

kerkganger met bijbel Oostpoort gemeente Gouda


Diaconie

Als diaconie hebben we als missie te streven naar een samenleving die barmhartig en rechtvaardig is, waarin we naar elkaar omzien en helpen waar geen helper is.

We zijn allemaal kwetsbare en afhankelijke mensen en daarom willen wij er zijn voor onze naasten binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg. Er zijn, voor jou, voor Gouda, voor een wereld in nood.

Wat doet de diaconie zoal?

  • Individuele hulp geven aan mensen met financiële problemen. 
  • Door een luisterend oor te bieden, ontmoetingen en uitstapjes te organiseren voor ouderen, hulp te bieden bij kleine klussen in huis en mensen te introduceren bij diaconale projecten.
  • Jongeren de mogelijkheid bieden om zich in te zetten voor projecten wereldwijd
  • Wereldwijd omzien naar mensen door financiële steun te bieden aan projecten in gebieden waar armoede of oorlog heerst.

Clusters en contactgegevens Oostpoort:

Iedere diaken neemt deel aan een van groepen waar de diaconie uit bestaat, de zogenoemde clusters. De clusters komen regelmatig bij elkaar. De wijkgemeenten van PKN Gouda werken hierin samen.

Klik hier voor meer uitleg over de diakonie in Gouda

Clusters en verantwoordelijke diakenen in de Oostpoort:

Het is onze hoop en dringende oproep dat je contact met ons opneemt als je het even niet alleen redt.

Neem contact op met de diaconie


Veilige kerk en vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je je ergens veilig moet kunnen voelen dan is dat binnen onze eigen Oostpoort gemeente. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de leiding van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties.

Helaas kan ook binnen kerkelijke relaties seksueel misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel door een blik, een opmerking of iemand komt iets te nadrukkelijk dichtbij en daarmee over jouw grens gaat.

Als je binnen de gemeente iets vervelends meemaakt, probeer hierover te praten met iemand die je vertrouwt. Hoe moeilijk het ook kan zijn om hierover in gesprek te gaan, blijf er niet mee zitten!

De vertrouwenspersonen zijn:

Herma Koopman
06-170 679 95
📧 vertrouwenspersoon.vrouw@pkngouda.nl

Pieter van Boven
06-491 581 90
📧 vertrouwenspersoon.man@pkngouda.nl

Herma en Pieter

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij SMPR.

Meer informatie is te lezen op:
https://www.protestantsekerkgouda.nl/start/vertrouwenspersonen/
https://www.protestantsekerkgouda.nl/start/veilige-kerk/