KInderen tijdens de kindernevendienst in de Oostpoort kerk in Gouda

Kinderen


Crèche

Een collectie speelgoed voor in een crèche

Elke zondag is er bij beide diensten een crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De gemeenteleden die oppassen zijn een kwartier voor aanvang van de kerkdienst aanwezig. Per dienst zijn dit twee volwassenen en drie tieners. De ruimte, met faciliteiten voor baby’s en peuters, is beneden in De Oostpoort en via trap of lift bereikbaar. We vertellen een Bijbelverhaal en zingen liedjes. Met de oudere kinderen (2-4 jaar) maken we een Bijbelse verwerking.

Tijdens het collectemoment kunnen de kinderen worden opgehaald en meegenomen naar de kerkzaal. Dan zijn ook onze jongste bezoekers aanwezig bij het laatste lied en ontvangen zij met de gemeente de zegen.

📧 Vivian Reijm, oppas.oostpoort@gmail.com


Kindernevendienst

Een kind steekt haar vinger op bij de kindernevendienst

In de zondagse erediensten is er tijdens de preek een kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. We maken daarbij gebruik van de methode Bible Basics van de NBG. Regelmatig is er vooraf een kindermoment met de dominee in de kerk. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen kindernevendienst met een bijbelverhaal en een verwerking door middel van knutselen, puzzelblad of spel. Rond het collectemoment komen de kinderen weer terug in de kerk.

2x per jaar vindt er een kinderkerkdienst plaats waarbij kinderen samen met de predikant de dienst voorbereiden en een actieve bijdrage leveren in de dienst.

Om 9 uur en om 11.00 uur 
groep 1-2 (koffiezaal)
groep 3-4 (jeugdhonk)
groep 5-6 (oosthonk)
en om de week groep 7-8 (consistorie).

📧 Andrea Kerssen, andrea.kerssen@pkngouda.nl


Jeugdclubs

Het doel van de jeugdclubs is om op een ontspannen wijze de jongeren vertrouwd te maken met het geloof en het samen christen zijn. Dit doen we door het vertellen van bijbelverhalen, het bidden en praten hierover en sport en spel. Jaarlijks is er rondom het hemelvaartweekend een kamp waarin de jongeren op een intensievere manier met elkaar optrekken.

Vredesduif

🙋‍♂️ Basisschool groep 5-6

⏰ Vrijdagavond om de twee weken van 19:00 tot 20:30

📌 Goejanverwelleschool, Chopinstraat 10, Gouda

📧 clubdevredesduif@gmail.com

Regenboog

🙋‍♂️ Basisschool groep 7-8

⏰ Vrijdagavond om de twee weken van 19:00 tot 20:30

📌 Goejanverwelleschool, Chopinstraat 10, Gouda

📧 clubderegenbooggouda@outlook.com