Jongvolwassenen


Belijdenisgroep

In deze groep bespreken we allerlei vragen: wie is God de Vader, hoe bid je tot Hem? Wie is Jezus en hoe leef je met Hem? Wie is de Heilige Geest en wat merk je van Hem? Hoe zit de bijbel in elkaar en hoe kom je er aan toe deze ook echt te lezen? Waarom is er zoveel lijden? Wat maakt het avondmaal betekenisvol? 

Je krijgt elke avond goede input op een onderwerp en er worden ook artikelen en delen uit boeken gedeeld die je kunt lezen (voor wie meer verdieping zoekt). Alle vragen zijn welkom. Er is zeker geen verplichting om belijdenis te doen als je aan deze groep meedoet, dat is iets wat je zelf besluit en waar je naar toe kan groeien. De ervaring leert dat deze groep voor iedereen die zich samen met anderen (verder) wil verdiepen in het christelijk geloof betekenisvol is.

Follow Me jongeren met Bijbel Oostpoort kerk in Gouda

Eat & Meet

Binnen de wijkgemeente De Oostpoort zijn zo’n tweehonderd jongvolwassenen in de leeftijd tussen de 18 en 31 jaar ingeschreven. In deze leeftijdsgroep brengt het groeien naar een zelfstandig bestaan samen met het wegvallen van sociale verbanden door studie of overschakelen van studie naar werk uitdagingen met zich mee. Ook de kerk verandert in deze fase als vangnet. Waar de jongeren uit de gemeente elkaar ontmoeten tijdens clubs en nevendiensten, zijn de jongvolwassenen eigenlijk alleen op de kringen en diensten aangewezen. De missie van de Eat & Meet activiteiten is om een vangnet te zijn voor deze doelgroep.  De basis voor het bouwen aan vertrouwen onderling wordt gelegd door eens in de maand – onder de noemer ‘Eat & Meet’ samen te eten en samen te zijn. Deze programma loze bijeenkomsten worden in spontaan wisselende samenstelling bijgewoond door zo’n dertien jongvolwassenen. Tijdens deze bijeenkomsten en nadien vinden mooie gesprekken plaats. Neem contact op en we hopen je snel te ontmoeten en te spreken!

contactpersoon: Wim Drost. Aanmelden gaat via de Oostpoort app.

Een groep jongvolwassenen eet soep bij kaarslicht