Mensen in een kerkdienst in de Oostpoort Gouda

Gift geven

PKN Gouda
Wil je een gift geven aan de Protestantse kerken in Gouda? De giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar, de Protestantse Kerk heeft een ANBI status. 

Naam ANBI: Protestantse gemeente Gouda
RSIN/Fiscaal nummer: 863253635
KvK: 84545461
NL69RABO0373720122

Wijkkas – De Oostpoort
Wil je een gift geven aan de Oostpoort? Dan geef je aan de wijkkas van de Oostpoort. Uit de wijkkas wordt het dagelijks reilen en zeilen van de hele Oostpoort gemeente bekostigd. 

Rekeningnummer wijkkas Oostpoort: IBAN: NL44RABO0373720378 

Diakonie Gouda
Wil je een gift geven aan de Diakonie van de PKN Gouda breed?

Naam ANBI: Diaconie Protestantse Kerk te Gouda – statutair bekend als Protestantse Gemeente te Gouda
RSIN/Fiscaal nummer: 863253556
KvK: 84545356
NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda

QR code voor collectes

Tijdens de dienst
Tijdens de kerkdiensten kun je een gift geven via de app, via onderstaande QR code (of link) of in de collectezak tijdens de dienst en aan de uitgang.
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pkngoudaoostpoort