Zoekt u hulp?

Wij hebben oog voor elkaar en geven persoonlijke aandacht voor hen die het nodig hebben, omdat Christus hiertoe ons oproept. Dit doen we op verschillende manieren: 

 

Diaconaat

Diaconie betekent: omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. De diaconie van de Protestantse Kerk Gouda wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen én buiten de kerk, dichtbij én ver weg. In samenwerking met hulpverleningsinstellingen zet de diaconie zich in voor mensen aan de kwetsbare kant. 

De diaconie doet dat op verschillende manieren en richt zich daarbij op diverse doelgroepen. De diaconaal consulent  Joyce Schoon ondersteunt diakenen en kerkelijke vrijwilligers uit de  wijkgemeenten in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de lokale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen. 

 

Het werkgebied omvat:

 • Individuele hulp geven aan mensen met financiële problemen. 
 • Door mee te denken over praktische oplossingen en mensen te introduceren bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Nonfoodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje.
 • Aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben. 
 • Door een luisterend oor te bieden, ontmoetingen en uitstapjes te organiseren voor ouderen, hulp te bieden bij kleine klussen in huis en mensen te introduceren bij diaconale projecten zoals het Swanenburghshofje en Inloophuis Domino.
 • Jongeren de mogelijkheid bieden om zich in te zetten voor projecten wereldwijd, bijvoorbeeld door middel van een diaconale (werk)vakantie.
 • Wereldwijd omzien naar mensen door financiële steun te bieden aan projecten in gebieden waar armoede of oorlog heerst.
 • Het initiëren van nieuwe diaconale projecten in samenwerking met andere kerken, diaconale stichtingen of maatschappelijke organisaties. Zoals bijvoorbeeld het project Levensboeken.
 • Opzetten van het Burennetwerk Gouda vanuit de  gezamenlijke kerken. Het Burennetwerk koppelt buren aan elkaar om te helpen met eenvoudige hulp, zoals een boodschap doen, de heg snoeien of samen een wandeling maken.
 • Lees meer bij de volgende onderdelen:
 • Diaconaat in de Bijbel 
 • Goudse Geschiedenis 
 • Organisatie van de Diaconie 
 • Partners van de diaconie 
 • Projecten 

 

Kringenwerk

Wij zoeken de onderlinge gemeenschap door het stimuleren van bijbelstudie en groeigroepen. In onze gemeente zijn verschillende kringen en groepen actief waarin we elkaar bemoedigen en stimuleren om te groeien in relatie met God. Zie voor meer informatie hierover de pagina ‘Kringen’.

 

Pastoraat

Het woord ‘pastor’ betekent herder. Pastorale zorg is dus letterlijk herderlijke zorg’. Ook door middel van het pastorale werk in onze gemeente willen wij Jezus volgen, die de Goede Herder is. Denk hierbij aan (pastorale) hulp voor het huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden en echtscheidingen. Het pastoraat en bezoekwerk is onderverdeeld in diverse clusters. U kunt contact opnemen met de contactpersoon van het betreffende cluster. De blokindeling kunt u vinden op de pagina ‘ Wijkindeling’. Daar kunt u zien in welk blok u woont."

 

Persoonlijk gebed

Door middel van persoonlijk gebed willen we elkaar bemoedigen in het geloof en samen bouwen aan het koninkrijk van God. Daarom hebben we een gebedsteam dat ingezet kan worden als mensen een keer extra gebed willen hebben. Meer informatie over het gebedsteam kunt u vinden op de pagina ‘ Gebedsteam’.

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly