Zoekt u hulp?

Wij hebben oog voor elkaar en geven persoonlijke aandacht voor hen die het nodig hebben, omdat Christus hiertoe ons oproept. Dit doen we op verschillende manieren: 

 

Diaconaat

Wij bieden hulp aan hen die in financiële of geestelijke nood verkeren. Tijdens hun bevestiging hebben diakenen een soort eed afgelegd, een belofte van geheimhouding. Dat wil zeggen dat uw persoonlijke verhaal veilig is bij hen.

Praktische hulp
Achter de schermen regelen diakenen – samen met andere vrijwilligers – verschillende praktische dingen. Te denken valt aan vervoer voor ouderen naar de soos, huishoudelijke hulp als iemand ziek is, een verhuizing voor een alleenstaande moeder die daar zelf geen hulp bij vinden kan, bij een ouder iemand die weinig bezoek krijgt op bezoek gaan of hulp bij het invullen van formulieren. Zo zijn er nog veel meer vormen van hulp denkbaar. Ook kunnen ze mensen die daar behoefte aan hebben wijzen op bepaalde instanties voor hulp.

Financiële ondersteuning
Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. Bijvoorbeeld aan gezinnen met een minimuminkomen waar onverwachts de wasmachine uitvalt. In zulke situaties springt de diaconie vaak bij, soms met een gift, soms in de vorm van een lening.

 

Kringenwerk

Wij zoeken de onderlinge gemeenschap door het stimuleren van bijbelstudie en groeigroepen. In onze gemeente zijn verschillende kringen en groepen actief waarin we elkaar bemoedigen en stimuleren om te groeien in relatie met God. Zie voor meer informatie hierover de pagina ‘Kringen’.

 

Pastoraat

Het woord ‘pastor’ betekent herder. Pastorale zorg is dus letterlijk herderlijke zorg’. Ook door middel van het pastorale werk in onze gemeente willen wij Jezus volgen, die de Goede Herder is. Denk hierbij aan (pastorale) hulp voor het huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden en echtscheidingen. Het pastoraat en bezoekwerk is onderverdeeld in diverse clusters. De clusterindeling vindt u in dit overzicht. U kunt contact opnemen met de contactpersoon van het betreffende cluster. De blokindeling kunt u vinden op de pagina ‘ Wijkindeling’. Daar kunt u zien in welk blok u woont."

 

Bezoekwerk

Wij willen het persoonlijk contact levend houden, waarbij een team van bezoekmedewerkers voor u klaar staat. Bij het bezoekwerk besteden wij speciale aandacht aan eenzame ouderen en bieden we de mogelijkheid dat een oudere regelmatig bezocht kan worden. Neem hiervoor contact op met Ada Hartog ( ada@oostpoort.net

 

Persoonlijk gebed

Door middel van persoonlijk gebed willen we elkaar bemoedigen in het geloof en samen bouwen aan het koninkrijk van God. Daarom hebben we een gebedsteam dat ingezet kan worden als mensen een keer extra gebed willen hebben. Meer informatie over het gebedsteam kunt u vinden op de pagina ‘ Gebedsteam’.

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly