Verbouwing de Oostpoort

Recent heeft het College van Kerkrentmeesters goedkeuring gegeven voor een verbouwing van de Oostpoort. Al langer bestaat de wens om de hal uit te breiden, het aantal zitplaatsen te vergroten zodat in alle diensten voldoende zitplaatsen zijn en in de kelder een passende ruimte voor de babyoppas te creëren.Met de verbouwing wordt de doorstroom en ontvangst van de hal verbeterd, creëren we extra permanente en incidentele zitplaatsen en wordt de ruimte voor baby's beter bereikbaar. 

 

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Er is een bouwcommissie samengesteld die bestaat uit Johan van de Pol (voorzitter), Ruben Verweij, Nico Zuidam, Wilhelm Kolkman en Ad van der Schoot (namens het College van Kerkrentmeesters). De bouwcommissie heeft een uitgewerkt voorstel gemaakt waarbij lering is getrokken uit eerdere plannen. Het huidige plan is op 5 november 2018 goedgekeurd en de kosten van de verbouwing zullen €345.000,- bedragen. Hiervan financiert het College van Kerkrentmeesters € 75.000,-. Om het plan daadwerkelijk te realiseren is nog € 270.000,- nodig. Zodra de financiering rond is, starten we met de verdere voorbereidingen voor de verbouwing. Het doel is de verbouwing te realiseren in de tweede helft van 2019.

 

Helpt u mee?
Uw steun is hard nodig om deze verbouwing mogelijk te maken en onze kerk beter af te stemmen op het gebruik ervan. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL20RABO0373742053, tnv Protestantse Gemeente Gouda Verbouwing Wijkgem. De Oostpoort o.v.v. Verbouwing OP. 

Let op: Uw giften aan de wijkkas voor de verbouwing zijn fiscaal aftrekbaar!

Heeft u vragen, mailt u dan naar  communicatie@oostpoort.net

 
Bijlagen
Plattegrond kelder na verbouwing
Plattegrond begane grond na verbouwing
Presentatie verbouwing
Flyer verbouwing
Informatiebord

 

 

 

 

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly