Verbouwing de Oostpoort

Recent heeft het College van Kerkrentmeesters goedkeuring gegeven voor een verbouwing van de Oostpoort. Al langer bestaat de wens om de hal uit te breiden, en in de kelder een passende ruimte voor de babyoppas te creëren. Met de verbouwing wordt de doorstroom en ontvangst van de hal verbeterd, en wordt de ruimte voor baby's beter bereikbaar. 
 
Wat is er tot nu toe gebeurd?
Er is een bouwcommissie samengesteld die bestaat uit Johan van de Pol (voorzitter), Ruben Verweij, Nico Zuidam, Wilhelm Kolkman en Ad van der Schoot (namens het College van Kerkrentmeesters). De bouwcommissie heeft een uitgewerkt voorstel gemaakt waarbij lering is getrokken uit eerdere plannen.
 
Helpt u mee?
Uw steun is hard nodig om deze verbouwing mogelijk te maken en onze kerk beter af te stemmen op het gebruik ervan. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL20RABO0373742053, tnv Protestantse Gemeente Gouda Verbouwing Wijkgem. De Oostpoort o.v.v. Verbouwing OP. 

Let op: Uw giften aan de wijkkas voor de verbouwing zijn fiscaal aftrekbaar!

Heeft u vragen, mailt u dan naar   communicatie@oostpoort.net

 

Bijlagen
Plattegrond bestaande toestand
Plattegrond beoogde toestand
Impressies beoogde toestand
 
 
 
Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly