Gebedsbrief Oostpoort



1 mei:

Vandaag is de dag van de arbeid, dank God voor het werk mogen doen. Bid voor hen die werk zoeken, of door omstandigheden niet kunnen werken.

2 mei:

Bid voor mensen die God nog niet kennen! Dat zij van Hem horen en dat zij door Hem aangeraakt worden.

3 mei:

Morgen op 4 mei gedenken we onze gestorvenen tijdens oorlogen. Bid voor allen die te maken hebben met de gevolgen van oorlogen.

4 mei:

Morgen is het Bevrijdingsdag, dank God voor de bevrijding die 74 jaar geleden heeft plaats gevonden. Bid voor hen die bevrijd moeten worden, van bezetting en oorlogsgeweld.

5 mei:

Galaten 5:1 “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.”

6 mei:

Vanavond is er doopzitting. Bid voor de doopouders en hun kinderen.

7 mei:

Dank God voor het werk dat Marco en Pauline Wagenaar in Cambodja mochten doen de afgelopen jaren. Bid dat het werk dat zij achter laten voortgang zal vinden. Bid om een voorspoedige inburgering voor hen als gezin.

8 mei:

Dank God voor de LEV kringen die ook dit seizoen weer draaiden. Bid dat de deelnemers groeien in het verlangen God beter te leren kennen. Bid dat zij hun eigen pad met Hem gaan in de wetenschap dat ze ten volle geliefd zijn.

9 mei:

Vandaag begint de examen periode. Bid voor alle eindexamenkandidaten, bid voor energie en wijsheid.

10 mei:

Bid voor de deelnemers van de Alpha cursussen. Dank God voor hun deelname en bid dat zij zich geborgen weten in Gods liefde.

11 mei:

Morgen is het moederdag. Dank God voor de (pleeg) moeders die we in de gemeente hebben. Bid ook voor hen die graag moeder geworden waren, maar dat door omstandigheden niet (kunnen) zijn.

12 mei:

Johannes 21:12 “Jezus zei tegen hen: kom eet iets.”

13 mei:

Veel van de Bijbelkringen in de gemeente hebben deze maand hun laatste kring avond. Dank voor de avonden van afgelopen seizoen waarin velen met elkaar hebben stil gestaan bij Gods Woord. Bid voor goede zomermaanden met daarin ook voldoende tijd en ruimte voor God.

14 mei:

Al langer zijn er plannen om de hal van de Oostpoort uit te breiden. Bid om Gods zegen over deze plannen.

15 mei:

Vanmorgen is er weer een voorgangersgebedsontbijt, bid om een goede tijd van ontmoeting en gebed. Bid voor alle voorgangers uit Gouda.

16 mei:

Dit jaar bestaat Present Gouda 10 jaar. Dank voor de enorme inzet die vrijwilligers via Present hebben getoond in de vorm van sociale activiteiten en praktische klussen ‘achter de voordeur’. Dank dat er steeds weer mensen bereid zijn om zich in te zetten voor anderen.

17 mei:

Vandaag staat de "Er is Hoop"-bus op de markt. Bid voor goede contacten en voor open harten.

18 mei:

Morgen om 11:00 uur is er een gezinsdienst in de openlucht op de boerderij van Stephan en Rianne Vreeswijk in Haastrecht. Het thema is: ‘Van generatie op generatie’. Bid voor goede gesprekken over het geloof tussen ouderen en jongeren.

19 mei:

Joël 3:1 “Daarna zal zich dit voltrekken, Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien.”

20 mei:

Bid voor het Bijbelonderwijs dat gegeven wordt op verschillende openbare scholen in Gouda en omgeving. Bid dat de kinderen door deze lessen God mogen leren kennen.

21 mei:

Vandaag start de 60e JAVD in Gouda. Bid voor alle kinderen en begeleiders die de komende avonden op pad gaan. Bid voor een gezellige en open sfeer tijdens het lopen.

22 mei:

Als kerken en christelijke instanties hebben we samen de website www.kerkinGouda.nl opgezet voor ‘de zoeker’. Bid dat zoekers deze website vinden en van daaruit verdere stappen zetten in Gods Koninkrijk.

23 mei:

Dank voor de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de Oostpoort.

24 mei:

Komende zondag kijken we met Marco en Pauline Wagenaar terug op werk en leven in Cambodja. Bid voor een gezegende dienst waarin we meer zicht mogen krijgen op Gods wereldwijde werk.

25 mei:

Vandaag is het EO-jongerendag in Ahoy Rotterdam. Ook vanuit Gouda gaan hier veel jongeren heen. Bid dat zij het wonder van Gods liefde voor hen zullen ervaren.

26 mei:

1 Kronieken 16: 23,24 “Zing voor de Heer, heel de aarde, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle natiën zijn wonderdaden.”

27 mei:

Bid voor de christenen in Nepal, die in toenemende mate te maken hebben met discriminatie vanwege hun geloof.

28 mei:

Vandaag is de kerk open voor mensen uit de wijk. Dank God voor de inzet van de vrijwilligers en bid voor goede ontmoetingen.

29 mei:

Vandaag gaan de verschillende clubs weer op kamp. Bid voor goede dagen samen! Bid om plezier, ontspanning, omzien naar elkaar en naar God.

30 mei:

Vandaag is het Hemelvaartsdag, we gedenken dat Jezus in de Hemel werd opgenomen en plaatsnam naast Zijn Vader. We danken voor Zijn overwinning.

31 mei:

Bid voor de vrijwilligers die zich inzetten voor het ’t Swanenburghs Hofje. Dank God dat hier steeds weer mensen opgevangen en begeleid kunnen worden.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly