Gebedsbrief Oostpoort1 oktober:

De groep gemeenteleden op bezoek in Oeganda loopt vandaag een dagje mee met gezinnen uit de gemeente en sommige blijven ook slapen bij hun gastfamilie. Bid dat er contacten van hart tot hart mogen zijn en bemoediging in Christus.

2 oktober:

“Vul dit huis met Uw glorie” is het thema van de avond vol aanbidding en verlangen naar Gods aanwezigheid die morgen in de St.Jan wordt gehouden. Bid voor vervulling van dat verlangen voor de aanwezigen, maar ook voor ons allemaal waar we ons bevinden.

3 oktober:

Bid voor de ouderen contact groep die vandaag wordt gehouden. Voor bemoediging door goede ontmoetingen.

4 oktober:

Aanstaande zondag is het Israel zondag. Bid voor de activiteiten die christenen in Israel opzetten als getuigenis van de liefde van God voor allen.

5 oktober:

De groep uit Oeganda vliegt vanavond naar huis. Bid voor een veilige reis.

6 oktober:

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.” Ef.1: 3

7 oktober:

Vanavond is de belijdeniscatechese weer. Dank dat er weer een groep mensen is die zich helemaal wil geven aan het volgen van Jezus. Bid voor openheid voor de werking van Gods Geest.

8 oktober:

De Follow me en Follow me next avonden gaan weer beginnen. Bid dat de tieners gemotiveerd zullen zijn deze bijeenkomsten met het samen zoeken naar God en geloof een plaats in hun leven te geven.

9 oktober:

Vanavond is er een voorbereiding op het Heilig Avondmaal dat we a.s. zondag vieren. Dank God voor de sacramenten als zichtbare tekenen van zijn verlossingswerk.

10 oktober:

Deze maand is er weer een Alpha cursus van start gegaan. Bid voor goede ontmoeting tussen de deelnemers met open gesprekken waarin ze hun vragen kwijt kunnen en ontdekken wat God voor hem wil betekenen.

11 oktober:

Vandaag is de stilte wandeling. Bid dat we allemaal zoeken om in de stilte samen met God te zijn en te luisteren naar Zijn stem, waar we ook zijn.

12 oktober:

Dank dat we als gemeente kunnen bidden ‘for all’. Bid dat we tussen alle drukte tijd zullen nemen om deze belangrijke bediening gestalte te geven.

13 oktober:

“In Hem zijn we wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken.” Ef. 1: 7

14 oktober:

Vanavond is de ontmoetingsavond van nieuwe leden. Bid dat we oog zullen hebben voor hen en meewerken aan dat ze zich thuis gaan voelen in onze gemeente.

15 oktober:

Een groep gemeenteleden doet een cursus over gebedspastoraat. Bid voor Gods leiding in het starten van een dergelijke bediening in onze gemeente.

16 oktober:

Vanavond is er weer een avond van de Marriage Course avond. Bid voor de echtparen die dit seizoen deelnemen aan deze cursus.

17 oktober:

Dank dat de vacaturen van voorzitter kerkenraad en scriba zijn vervuld. Bid voor mensen die de nog openstaande vacatures van pastoraal ouderling kunnen vervullen.

18 oktober:

Dank voor alles wat we hebben mogen leren over de gaven van de Geest in de afgelopen maanden. Bidt dat we ons allen zullen uitstrekken naar meer van Gods Geest. Hij geeft aan die Hem er om bidden!

19 oktober:

Komende week is het herfstvakantie, bid dat het een week mag zijn van ontspanning en rust. Bid dat het ook een week mag zijn van omzien naar elkaar.

20 oktober:

“In Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis…..” Ef.1 : 13-14

21 oktober:

Dank voor de medewerkers die actief zijn in de kindernevendienst. Bidt voor wijsheid en fijngevoeligheid om geloofszaken met de kinderen te bespreken.

22 oktober:

Bid voor de zieken in onze gemeente. Vooral voor hen die weten dat ze niet meer beter zullen worden, dat zij in alles Gods nabijheid mogen ervaren.

23 oktober:

Dank voor de verschillende bijbelkringen die in onze gemeente regelmatig bijeenkomen. bidt voor groei in geloof en verbondenheid in Christus.

24 oktober:

Bid voor de mensen die (door welke omstandigheden dan ook) niet meer in de kerk komen. Bid dat we als gemeenteleden op andere manieren laten blijken dat ze er toch bij horen.

25 oktober:

Dank voor de mensen die zich geroepen weten in de politiek vorm te geven aan het volgen van Christus. Bid voor wijsheid in deze taak.

26 oktober:

Dank God voor de vele talenten die in onze gemeente aanwezig zijn en ingezet worden voor het werk in Zijn Koninkrijk.

27 oktober:

“Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt” Efz.2:10

28 oktober:

Dank voor de mogelijkheid om voor elkaar te bidden tot de God die hoort en antwoord geeft. Bid dat we steeds meer geoefend zullen raken in het luisteren naar Zijn stem.

29 oktober:

Elke dinsdag komen er mensen naar de Oostpoort voor ‘koffie met een glimlach”. Bid voor goede contacten en onderlinge bemoediging.

30 oktober:

Er zijn nog verschillende vacature in de gemeente, zoals bij de leiding van de kindernevendienst. Bid dat de stem van God verstaan wordt door hen die Hij voor die taken op het oog heeft.

31 oktober:

Bid voor de eenheid van de kerk in al de verschillen die er kunnen zijn. Dank dat we een kunnen zijn in ons geloof in Christus.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly