Gebedsbrief Oostpoort1 september:

Morgen nemen we afscheid van een aantal kerkenraadsleden. Dank God voor hun inzet in de afgelopen jaren. Bid ook voor de kerkenraadsleden die morgen bevestigd zullen worden.

2 september:

“Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.” Matteüs 5: 3

3 september:

De scholen zijn weer begonnen. Bid voor het onderwijzend personeel.

4 september:

Bid voor het werk van Marco en Pauline Wagenaar. Na een periode van verlof in Nederland zijn ze weer teruggekeerd naar Cambodja. Bid voor wijsheid bij alles wat er op hen afkomt.

5 september:

Op de site van de Oostpoort staan meerdere vacatures voor vrijwilligerstaken binnen de gemeente. Bid dat er vrijwilligers gevonden zullen worden om deze taken op te pakken.

6 september:

Later deze maand gaat Follow Me weer van start. Bid voor een goede opkomst en voor de mentoren en de tieners.

7 september:

Dank God voor zijn schepping. Bid dat de gemeente een plek zal zijn waar we leren om op een goede en bewuste manier met de schepping om te gaan.

8 september:

Morgen is het startzondag. Bid voor een goede en gezegende start van het nieuwe winterseizoen waarin we opnieuw stil zullen staan bij het thema ‘Deel het Leven’.

9 september:

“Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” Matteüs 5: 14

10 september:

Vanavond wordt er doopzitting gehouden. Dank voor de kinderen die geboren zijn en bid om een bemoedigende ontmoeting en een open gesprek. Bid ook voor de (nieuwe) ouders om wijsheid en geduld bij het opvoeden van hun kinderen.

11 september:

Eind deze maand gaat er weer een Alpha cursus van start. Bid voor goede en open gesprekken met de deelnemers.

12 september:

Bid voor onze broeders en zusters in Uganda, Soroti.

13 september:

Vandaag start de Bijbelkring, bid voor een goed seizoen rondom het geopende Woord.

14 september:

Bid voor de medewerkers van STEP (het expertise centrum voor Protestants Jeugdwerk in Gouda). Bid dat kinderen en jongeren worden geraakt door het geloof.

15 september:

Dank voor de ICF gemeente. Bid dat deze gemeente een schuilplaats mag zijn voor mensen met verschillende culturele achtergronden.

16 september:

“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” Matteüs 5: 16

17 september:

Ook dit seizoen draait er weer een marriage course. Bid voor het team dat deze avonden voorbereidt. Bid ook voor de deelnemers aan deze cursus.

18 september:

Vandaag is het Prinsjesdag. Bid voor onze overheid.

19 september:

Vanavond is de eerste avond van de belijdeniscatechese. Bid dat de Heilige Geest mensen zal aanmoedigen om hieraan deel te nemen.

20 september:

De kinderen uit onze gemeente gaan aan het einde van de week op kamp, als start voor het winterwerk. Bid voor goede, gezellige en ontspannen kampdagen waar ze elkaar en God ontmoeten.

21 september:

Dank God voor de inzet van alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Toch zijn er ook steeds nieuwe mensen nodig. Bid dat voor voldoende mensen om al het jeugdwerk goed te laten draaien.

22 september:

Morgen worden er verschillende kinderen gedoopt. Bid voor een zegen over hun leven.

23 september:

“Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” Matteüs 5: 17

24 september:

Bid om een zegen over het werk van de diakenen en voor de mensen die zij ondersteunen.

25 september:

Vanmiddag is de kerk weer open voor mensen uit de wijk. Bid voor goede ontmoetingen en een gezellig samen zijn.

26 september:

Bid voor het werk van Marco en Pauline Wagenaar. Dank voor de inzet van het team onderwijzers waar zij mee samenwerken en bid voor onderlinge samenhorigheid.

27 september:

De verschillende Bijbelkringen gaan deze week ook weer van start. Bid voor voldoende kringleiders en voor goede en gezegende kringavonden.

28 september:

Bijbelshop Samma, Boekhandel Smit en het Stadslicht (de bus die elke zaterdagavond op de Markt staat) zijn permanente Lichtdragers in onze stad Gouda. Dank hiervoor en bid hen Gods zegen en bescherming toe.

29 september:

Morgen vieren we met elkaar Heilig Avondmaal. Dank God voor de sacramenten als zichtbare tekenen van zijn verlossingswerk.

30 september:

“Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.” Matteüs 5: 23

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly