Gebedsbrief Oostpoort1 november:


2 november:

Vandaag wordt het Heilig Avondmaal gevierd in de Irishof. Bid voor een goede dienst.

3 november:

Morgen is er weer een themazondag met als thema ‘Kijk je rijk!’ Deze dienst is voorbereid in samenwerking met de diakenen en de werkgroep Groene Genade. Dank God voor onze schepping en bid dat we er op een goede manier mee om zullen gaan.

4 november:

Mattheus 6:28 “Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waar dan zij?”

5 november:

In de Oostpoort vindt vanavond Bid4all plaats. Bid voor een goed moment van stil worden en gebed. Dank God dat we in alle vrijheid een biddende gemeente kunnen zijn.

6 november:

Bid voor de Follow Me (Next) die vanavond bij elkaar komen. Bid voor open gesprekken en dat jongeren hier leren wat het betekent om Jezus te volgen.

7 november:

Vandaag is het dankdag voor gewas en arbeid. Dank God voor alle goede gaven die we uit zijn hand ontvangen.

8 november:

Vanmorgen komt de Bijbelkring bijeen in de Oostpoort. Bid voor een goede ontmoeting rondom het Woord.

9 november:

In de gemeente draait ook dit seizoen weer een LEV kring. Bid dat deze kring een plek van ontmoeting, gezelligheid en open gesprekken over het geloof zal zijn.

10 november:

Morgen worden er drie diakenen bevestigd. Dank God voor deze nieuwe ambtsdragers, bid voor een zegen over hun werk.

11 november:

Psalm 100:1,2 “Juich de Heer toe, heel de aarde, dien de Heer met vreugde, kom tot Hem met jubelzang.”

12 november:

Morgen is de kerk weer open voor mensen uit de wijk. Bid voor goede ontmoetingen.

13 november:

Bid voor de mentoren van de Follow Me (Next) groepen, bid om wijsheid en betrokkenheid op de jongeren.

14 november:

Dank God voor de Alpha cursus. Bid voor de deelnemers en de leiding.

15 november:

Vanavond wordt de film Snelwegkerk vertoond in de Oostpoort. Bid voor een gezellige avond met openhartige gesprekken.

16 november:

Bid voor het werk van Marco en Pauline Wagenaar in Cambodja. Dank God voor hun inzet en het team waar zij mee samen werken.

17 november:

Bid voor gemeenteleden die te maken hebben met ziekte of psychische nood. Bid dat ze zich door God gedragen weten.

18 november:

Psalm 65:2 “U komt de lof toe, God die woont op de Sion, U zult ontvangen wat U is beloofd. U die ons bidden hoort.”

19 november:

Vanavond wordt er doopzitting gehouden. Bid voor een bemoedigende ontmoeting en een open gesprek. Bid ook voor deze (nieuwe) ouders om wijsheid en geduld bij het opvoeden van hun kinderen.

20 november:

Dank God voor gezinnen en families in de gemeente en bid om vrede en genezing waar pijn en verwijdering een rol spelen in de onderlinge familierelaties.

21 november:

Dank God voor de broeders en zusters in Uganda. Dank dat we ook op deze manier ons verbonden mogen weten met de wereldkerk. Bid in het bijzonder voor de vrouw en het gezin van pastor Timothy, die onlangs is overleden.

22 november:

Vanavond is er een kerkenraadsvergadering, dank God voor de inzet van de kerkenraad en bid om Zijn leiding.

23 november:

Dank God voor het werk van het thuisfrontteam van Marco en Pauline Wagenaar. Dank voor al het werk dat zij achter de schermen doen.

24 november:

Morgen komen we als gemeente bij elkaar om de zondag te vieren. Bid dat God iedereen aanraakt met zijn Woord en Geest.

25 november:

Psalm 90:17 “Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat.”

26 november:

Bid voor de mensen die bij u in de straat wonen. Bid in het bijzonder voor hen die eenzaam zijn.

27 november:

Dank God voor de deelnemers aan de belijdenis catechese, bid voor een goed catechese seizoen waarin zij mogen toe groeien naar hun belijdenis.

28 november:

Dank voor de gebedsteams die voor de gemeente en met gemeenteleden bidden.

29 november:

Bid voor het onderwijzend personeel in Gouda.

30 november:

Twee goudse voorgangers nemen binnenkort afscheid van de goudse kerkelijke gemeente een voorganger gaat met pensioen. Dank God voor hun inzet in de afgelopen jaren en bid om Zijn zegen voor de toekomst.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly