Gebedsbrief Oostpoort1 januari:


2 januari:


3 januari:

Dank God dat er volop aandacht is voor het milieu in deze tijd. Laten we biddend bezig zijn met hoe wij zelf kunnen bijdragen aan het onderhouden van de schepping. Dank voor de inzet van de werkgroep ‘groene genade’.

4 januari:

We bidden voor onze broeders en zusters in Soroti, Oeganda, dat ze in de kracht van de Heilige Geest tot zegen mogen zijn voor hun omgeving.

5 januari:

Deze Boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. 1 Timotheüs 1:15

6 januari:

Vanavond wordt er doopzitting gehouden. Bid voor een bemoedigende ontmoeting en een open gesprek.

7 januari:

Na twee weken vakantie starten deze week de Follow Me en Follow Me Next groepen weer. Dank God voor de inzet van de mentoren. Bid voor goede gesprekken.

8 januari:

Ook de Belijdeniscatechisatie gaat weer verder na de vakantie, bid voor de deelnemers die zich voorbereiden op hun belijdenis.

9 januari:

Bid voor een goede ontmoeting rondom het Woord tijdens de donderdag Bijbelkring in de Oostpoort. Dank voor de vele andere kringen die in onze gemeente actief zijn.

10 januari:

Bid voor de ambtsdragers van de gemeente, bid om wijsheid en inzicht in het werk dat zij mogen doen.

11 januari:

Dank voor de Present-activiteiten die naar aanleiding van de thema zondag zijn georganiseerd door verschillende gemeenteleden. Bid voor het werk van stichting Present.

12 januari:

Zing voor de Here een nieuw lied, zing voor de Here, heel de aarde. Zing voor de Here, prijs zijn Naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Psalm 96: 1-2

13 januari:

De gebedsbijeenkomst van Bid4all staat vanavond in het teken van geloofsopvoeding. Bid u mee voor de kinderen van onze gemeente en voor allen die om hen heen staan en getuigen van hun geloof.

14 januari:

Dank God voor de verschillende activiteiten van het Inloophuis Domino, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dank met name voor de maaltijden die iedere dinsdag georganiseerd worden voor senioren.

15 januari:

Bid voor de Actie Kerkbalans die deze maand weer van start gaat.

16 januari:

Dank voor de verschillende taal-oefen-groepen voor vluchtelingen die in onze gemeente actief zijn.

17 januari:

Vanavond begint het bezinningsweekend van de kerkenraad, bid om inspiratie en de leiding van de Heilige Geest.

18 januari:

Bid voor de kinderen die morgen gedoopt worden en hun ouders.

19 januari:

Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6:35

20 januari:

Dit voorjaar is er een cursus over de Heilige Geest, vanavond is de eerste avond. Bid dat de cursus niet alleen over de Heilige Geest gaat maar dat Hij zelf komt en de deelnemers aanraakt.

21 januari:

Deze week is de week van gebed. Dank God dat we in alle vrijheid bij elkaar mogen komen om God te prijzen en te aanbidden.

22 januari:

Bid voor het werk van de zending en de zendingswerkers die vanuit Gouda zijn uitgezonden naar verschillende gebieden om daar het evangelie te delen.

23 januari:

Bid voor onze overheid, lokaal, provinciaal en landelijk.

24 januari:

Dank voor het werk van de Stichting Christelijk Hulpverlening, ’t Swanenburghshofje. Bid voor de bewoners, dat zij zich gezien en gehoord mogen weten. Bid voor de invulling van de vacature voor jobhulpmaatje.

25 januari:

Bid voor het proces rondom de verbouwing van de Oostpoort.

26 januari:

Jezus zegt: ‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’. Mattheüs 18:20

27 januari:

De gebedsbijeenkomst van Bid4all staat vanavond in het teken van verslaving. Bid u mee voor mensen die kwetsbaar zijn voor verslaving.

28 januari:

Omzien naar de naaste, krijgt ieder dinsdag handen en voeten in “Koffie met een glimlach”, waarbij de Oostpoort openstaat voor de mensen uit de wijk. Dank God voor de inzet van de vrijwilligers die deze vorm van gastvrijheid en betrokkenheid mogelijk maken. Bid voor de deelnemers.

29 januari:

Vanavond is de eerste zangavond van 2020, een nieuw initiatief. Bid dat de mensen die komen zich op God kunnen richten met lofprijzing en aanbidding.

30 januari:

Vanavond is er een speciale missionaire avond in het jeugdhonk. Bid voor een goede opkomst en open gesprekken over de verschillende manieren waarop God naar mensen omziet.

31 januari:

Bid voor de gemeenteleden die te maken hebben met rouw en verlies. Dat zij kracht mogen putten uit het geloof.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly