Gebedsbrief Oostpoort1 oktober:

Psalm 96: 1-2 “Zing voor de Here een nieuw lied, zing voor de Here, heel de aarde. Zing voor de Here, prijs zijn Naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.”

2 oktober:

Vanmorgen komen de voorgangers en kerkelijk werkers van de PKN uit Gouda bij elkaar voor hun maandelijkse vergadering. Bid om wijsheid en Gods zegen over hun bijeenkomst, hun leven en werk.

3 oktober:

Dank God voor de fijne bezoeken die Ad en Josien in Nepal hebben gehad de afgelopen weken.

4 oktober:

Bid voor een nieuw schoolgebouw voor de kleuterschool waar Marco en Pauline Wagenaar werkzaam zijn. Bid dat God hen naar de juiste plaats zal leiden en dat de nieuwe eigenaar een man/vrouw van vrede zal zijn.

5 oktober:

Vanmiddag komt de ouderen contactgroep weer bijeen. Dank God voor de ouderen in onze gemeente, bid voor een goede bijeenkomst.

6 oktober:

A.s. zondag is er weer een jongerendienst. Bid voor de jongeren in onze gemeente.

7 oktober:

Iedere zondag wordt er door een team van vrijwilligers een bloemengroet verzorgd. Bid voor inspiratie voor deze dames en bid dat deze groet ook telkens tot zegen mag zijn voor degene die hem ontvangen.

8 oktober:

1 Tessalonicenzen 5:16-18 “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”

9 oktober:

Vanavond is er Bid4Kids. Bid voor een goede opkomst, zodat het gebed voor kinderen en gezinnen gemeente breed gedragen wordt. Kinderen hebben een kwetsbare positie in de wereld van nu. Bid dagelijks om de bescherming van God over hun leven en liefdevolle mensen om hen heen die hen omringen met liefde en aandacht waarin ze Gods liefde en trouw mogen herkennen.”

10 oktober:

Het thema van dit seizoen is ‘Deel het leven’. Bid dat God onze ogen opent voor mogelijkheden om het Leven te delen met de mensen die in onze wijk wonen.

11 oktober:

Bid voor gemeente leden met psychische klachten. Bid om moed en troost. Dat zij mogen weten dat God bij hen is.

12 oktober:

Vandaag is er weer Bijbelkring in de Oostpoort, bid voor een goede ontmoeting rondom het Woord.

13 oktober:

Bid voor de belijdeniscatechisatie, bid dat de deelnemers mogen groeien in geloof.

14 oktober:

Komende week is het herfstvakantie, bid dat het een week mag zijn van ontspanning en rust. Bid dat het ook een week mag zijn van omzien naar elkaar.

15 oktober:

1 Johannes 5:14 “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.”

16 oktober:

Bid voor de predikanten van onze zuster gemeente in Oeganda, zoals Robert en Emanuel. Bid om Gods bescherming als zij onderweg zijn naar de gemeenten die zij dienen.

17 oktober:

Bid voor de ambtsdragers van de gemeente, bid om wijsheid en inzicht in het werk dat zij mogen doen.

18 oktober:

Bid voor het werk van Marco en Pauline Wagenaar in Cambodja. Bid om geestelijke verdieping en herleving in het leven van hun Cambodjaanse vrienden.

19 oktober:

Dank voor de godsdienstlessen die gegeven worden op de openbaren basisscholen. Bid dat kinderen God mogen leren kennen door deze lessen.

20 oktober:

Vandaag staat de ‘Er is hoop bus’ weer op de markt in de stad. Bid om een zegen voor het team dat hierbij betrokken is. Bid dat zij ook tot zegen mogen zijn voor de mensen die de bus bezoeken. Bid voor goede ontmoetingen.

21 oktober:

Bid voor mensen met chronische pijn. Bid dat zij zullen ervaren dat God hun Helper is.

22 oktober:

Psalm 18:7 “In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde Hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.”

23 oktober:

Vanavond is er opnieuw Bid4Kids. Bid om een goede ontmoeting. Dank God dat we als gemeente biddend om de gezinnen heen mogen staan.

24 oktober:

Dank God voor al het bezoekwerk dat gedaan wordt in de gemeente. Bid voor goede ontmoetingen waarin Gods Geest mag werken.

25 oktober:

Bid voor de huwelijken in onze gemeente. Bid in het bijzonder voor de marriage course die vanavond weer bij elkaar komt.

26 oktober:

Dank God voor de vele vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn. Dank God voor hun inzet bij alle verschillende activiteiten, ook achter de schermen.

27 oktober:

Dank God voor de vele vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn. Dank God voor hun inzet bij alle verschillende activiteiten, ook achter de schermen.

28 oktober:

Bid voor het werk van Ad en Josien Los in Nepal. Bid voor wijsheid en kracht voor de komende laatste maanden in Nepal en de overdracht van hun werk.

29 oktober:

Romeinen 12:12 “Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.”

30 oktober:

Bid voor onze overheid, lokaal en landelijk.

31 oktober:

Vandaag is het 500 jaar dat de Reformatie begon. Dank God voor het goede dat de Reformatie heeft gebracht en bid om eenheid tussen alle kinderen van God.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly