Gebedsbrief Oostpoort1 april:

Dank voor de Oostpoort app, een mooi middel om juist in deze tijd betrokken te blijven op elkaar.

2 april:

“Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.” Jesaja 53:3

3 april:

Deze dag heet traditioneel Stille Zaterdag. Bid dat deze dag ons zal helpen om ons meer te oefenen in het Stil zijn voor God, het wachten op Hem.

4 april:

“De Heer is waarlijk opgestaan!” Lucas 24:34

5 april:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. Halleluja.

6 april:

Bid voor alle eindexamen kandidaten die bezig zijn met hun laatste schoolonderzoeken. Bid voor energie en wijsheid.

7 april:

Bid voor de politieke leiders van ons land, voor wijsheid en inzicht in het nieuw ontstane politiek landschap

8 april:

Bid voor scholieren die zich door de Lock down eenzaam voelen. Bid dat zij hierin steun van hun omgeving zullen ervaren en Gods hulp. En ook dat zij spoedig weer naar school kunnen.

9 april:

Dank voor de vrijwilligers die zich inzetten voor het ’t Swanenburghs Hofje. Bid om vervulling van de vacature voor een coördinator.

10 april:

Dank voor de leden van de kerkenraad. Bid om wijsheid bij het zoeken naar nieuwe kerkenraadsleden voor de vacatures die in september zullen ontstaan.

11 april:

“God van trouw, U verandert nooit, Heer, ik roep tot U opnieuw en opnieuw.” Opw 542

12 april:

Bid voor hen die worstelen met depressiviteit. Zeker nu de Covid-19 maatregelen dit kunnen versterken. Dat zij zich dwars door alles heen gedragen zullen weten door Gods liefde en trouw.

13 april:

Deze week start de Ramadan, bid voor alle moslims in Gouda

14 april:

Bid voor de ouderen in onze gemeente nu ze al langere tijd minder bezoek kunnen ontvangen. Bid dat ze zich geborgen weten bij God.

15 april:

Dank dat de verbouwing van de Oostpoort tot nu toe goed verlopen is. Bid voor de verdere uitvoering van dit project.

16 april:

Dank voor de gebedsteams die voor de gemeente en met gemeenteleden bidden. Bid ook voor hen.

17 april:

Bid voor alle christenen die worden onderdrukt, bedreigd en vervolgd in o.a. Noord-Korea, Afghanistan, Irak en Jemen. Bid voor bescherming en standvastigheid.

18 april:

“Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt” Efz.2:10

19 april:

Dank voor de natuur die steeds verder uitloopt en bid dat we op een goede manier met de schepping zullen omgaan.

20 april:

Bid voor ondernemers die geraakt zijn door de Corona-crisis. Bid om uitkomst en steun voor hen.

21 april:

Bid voor het werk van de beroepingscommissie binnen de Oostpoort.

22 april:

Bid voor alle zendingswerkers die vanuit de Goudse gemeenten zijn uitgezonden of zich voorbereiden op een uitzending.

23 april:

Dank God voor het werk van de Goudse diaconie. Bid dat hun inzet tot zegen zal zijn.

24 april:

Bid voor de leiding van de kindernevendiensten, dat ze kunnen aansluiten bij de kinderen zodat die mee krijgen dat God van hen houdt, dat zij door Hem gezien worden en altijd met onze Vader mogen en kunnen praten.

25 april:

“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit.” Colossenzen 3:1

26 april:

Bid voor de ICF gemeente. Bid dat deze gemeente juist in deze tijd een schuilplaats mag zijn voor mensen met verschillende culturele achtergronden.

27 april:

Bid voor onze koning, koningin, hun gezin en de koninklijke familie.

28 april:

Bid voor onze broeders en zusters in Oeganda, die ook volop te maken hebben met de gevolgen van de Corona crisis.

29 april:

Dank voor de mensen uit onze gemeente die in de politiek werkzaam zijn. Bid om wijsheid om hun taken te vervullen met het oog op Gods Koninkrijk.

30 april:

Bid voor de mensen bij u in de straat. Voor mogelijkheden om nader tot elkaar te komen als buren en van hart tot hart tot elkaar te spreken

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly