Gebedsbrief Oostpoort1 januari:


2 januari:


3 januari:


4 januari:

Bid voor de broeders en zusters in onze zustergemeente in Gweri, Oeganda

5 januari:

Bid voor gemeenteleden die te maken hebben met chronische ziekte. Bid dat zij zullen ervaren dat God hen draagt van dag tot dag.

6 januari:

Filippenzen 3:20 “Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij de Here Jezus Christus als verlosser verwachten”.

7 januari:

Dit jaar zullen Marco en Pauline Wagenaar vanuit Cambodja terugkeren naar Nederland. Dank voor inzet in Cambodja en bid om een goede voorbereiding op hun terugkeer.

8 januari:

Vanmiddag is er weer ‘koffie met een glimlach’ in de Oostpoort, mensen uit de wijk kunnen elkaar ontmoeten. Bid voor een gezellig samen zijn en goede gesprekken.

9 januari:

Dank voor de verschillende taal-oefen-groepen voor vluchtelingen die in onze gemeente actief zijn.

10 januari:

Vanavond vergadert het moderamen, bid om wijsheid en Gods zegen op de te nemen beslissingen.

11 januari:

Vanavond gaan de verschillende jeugdclubs schaatsen op de ijsbaan. Bid om een gezellige avond met elkaar waar alle kinderen en jongeren zich welkom weten.

12 januari:

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het nieuwe beleidsplan voor de gemeente. Bid om de leiding van Gods Heilige Geest.

13 januari:

Mattheus 6:12 ‘Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’.

14 januari:

Vanavond is er "Bid4All", bidden voor en door iedereen. Prijs God omdat Hij een hoorder is van het gebed.

15 januari:

Vanavond staan de jongeren van Follow Me stil bij de vraag ‘Gaat iedereen naar de hemel?’, en bij Follow Me Next is het thema: ‘Ik beloof je trouw’, Bid om Gods zegen over deze avond.

16 januari:

Bid om een gezegende voorbereidingsavond voor de viering van het Heilig Avondmaal en voor de belijdeniscatechisanten die er dit keer bij zullen zijn.

17 januari:

Vanmorgen komt de donderdagochtend Bijbelkring weer bij elkaar rondom het boekje ‘Waarheid in liefde’. Bid voor de deelnemers die hier komen.

18 januari:

Dank God voor het jeugdwerk dat plaatsvindt binnen onze gemeente. Dank voor de inzet van de vele vrijwilligers die hierbij betrokken zijn.

19 januari:

Morgen vieren we het Heilig Avondmaal. Dank God dat Hij trouw blijft aan zijn verbond en zijn trouw en genade steeds opnieuw toont.

20 januari:

Filippenzen 4: 6 “Wees over niets bezorgd, maar vraagt God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.”

21 januari:

Vanavond is er een toerustingsavond voor ons gebedsteam. Dank God voor hun inzet in de gemeente en bid voor goede gezegende avond.

22 januari:

Dank God voor de jongeren in onze gemeente. Bid dat zij bij Follow Me (Next) zich welkom weten met hun vragen en twijfels.

23 januari:

Bid voor het christelijk onderwijs in Gouda en omstreken.

24 januari:

Dank God voor de kerkenraad die vanavond vergadert. Er zijn nog openstaande vacatures, bid om vervulling hiervan.

25 januari:

Vandaag is het de inleverdatum voor de kopij van het kerkblad. Dank voor alle vrijwilligers die meewerken aan het maken en verspreiden hiervan.

26 januari:

Morgen worden er verschillende kinderen gedoopt. Bid voor een zegen over hun leven.

27 januari:

Mattheüs 7: 1 “Oordeelt niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.”

28 januari:

Dank voor de deelnemers van de Alpha cursus dit seizoen. Bid dat het mag leiden tot een (hernieuwde) overgave aan de God die leeft.

29 januari:

Bid om Gods leiding bij het vinden van een nieuwe voorganger voor de ICF gemeente en de wijkgemeente Westerkerk.

30 januari:

Bid voor de vervolgde christenen wereldwijd. Bid voor moed en kracht om het vol te houden in soms zeer moeilijke omstandigheden.

31 januari:

Bijbelshop Samma, Boekhandel Smit en het Stadslicht (de bus die elke zaterdagavond op de Markt staat) zijn permanente Lichtdragers in onze stad Gouda. Dank hiervoor en bid hen Gods zegen en bescherming toe.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly