Gebedsbrief Oostpoort1 september:

Er zijn deze maand verschillende stellen uit onze gemeente die elkaar het ja woord zullen geven. Bidden we dat -ondanks de beperkingen die gelden- het een vreugdevolle en gezegende dag za; zijn voor deze echtparen met hun families en vrienden.

2 september:

Vandaag begint een nieuwe serie (online) Marriage Course avonden. Bid voor voldoende deelnemers voor deze cursus; echtparen die willen werken aan het versterken van hun relatie.

3 september:

Deze week zijn de scholen weer gestart. Bidden we voor energie en creativiteit voor de onderwijzers bij het uitvoeren van hun werk en voor de kinderen bij het opnieuw wennen aan de wat andere school routine van wege de Corona en de nieuwe klas.

4 september:

Bidden we voor degene die elke zondag druk zijn om de kerkdienst in goede orde bij ons in de huiskamers te brengen. Dank dat dit mogelijk is.

5 september:

Morgen is er een doopdienst. Dank voor de dopelingen en bidden we voor een gezegende dienst.

6 september:

“Tot in eeuwigheid zal hij gedenken zijn belofte aan duizenden geslachten, het verbond dat Hij sloot met Abraham” Ps. 105: 8-9

7 september:

Bidden we voor onze regering op lokaal en landelijk niveau, voor wijsheid en inzicht in de huidige moeilijke situatie om de juiste beslissingen te nemen.

8 september:

Bid voor allen die getroffen werden door het Corona virus. Voor hen die ziek thuis zijn, voor hen die opgenomen moesten worden en voor hen die moeten revalideren.

9 september:

Vandaag is de ontmoeting van de belijdenis catechisanten met de kerkenraadsleden. Bid voor een goede ontmoeting en vrijmoedigheid voor de belijdenis catechisanten om vanuit hun hart te spreken.

10 september:

Bid voor de zieken en hun families, zij die behandelingen ondergaan of moeten herstellen van operaties of chronisch ziek zijn.

11 september:

Van verschillende gemeente leden overleed in de afgelopen tijd een familielid. Bidt voor de rouwenden, dat ze troost mogen vinden in hun relatie met God en hun naaste.

12 september:

Morgen is de Startzondag met een openlucht dienst waarin we (hopelijk) elkaar na zoveel maanden weer als gehele gemeente kunnen ontmoeten. Bid voor goed weer en een gezegende bijeenkomt rondom het nieuwe jaarthema: Leven met een missie.

13 september:

Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook U Johannes 20:21

14 september:

Bid voor creativiteit bij het opstarten van allerlei activiteiten in de kerk nu het niet op de normale manier kan gebeuren.

15 september:

We bidden dat de crisis waarin we ons bevinden ons tot nadenken zal brengen over ons eigen leven en dat van onze samenleving.

16 september:

Op woensdag ochtend is de Oostpoort kerk open voor iedereen voor gebed, meditatie en gesprek. Dank voor deze gelegenheid en bid voor persoonlijke ontmoetingen met God.

17 september:

Dank dat we in kleine kring weer samen kunnen komen in de kerk; bid voor al het werk dat verzet moet worden om alles in goede banen te leiden, zoals het steeds opnieuw uitnodigen en registreren van bezoekers.

18 september:

We bidden voor de zendelingen die uit de Goudse gemeente zijn uitgezonden en die allen ook de gevolgen van de Corona crisis ondervinden, sommige kunnen niet op verlof komen, andere zijn noodgedwongen langer in Nederland.

19 september:

Morgen is er een belijdenisdienst. Bid voor een vreugdevolle gezegende dag voor de belijdeniscatechisanten en allen die om hen heen staan.

20 september:

In Jezus Christus hebben we vrijelijk toegang tot God, vol vertrouwen door ons geloof in Hem Efeze 3 : 11-12

21 september:

Bid om de vervulling door de Heilige Geest voor ons persoonlijk en als gemeente.

22 september:

Dank voor de mogelijkheid om voor elkaar te bidden tot de God die hoort en antwoord geeft. Bid dat we steeds meer geoefend zullen raken om zijn stem te verstaan.

23 september:

Bidt voor onze broeders en zusters in Oeganda. Ook daar zijn de gevolgen van de Corona crisis enorm.

24 september:

Morgen is een dag die in het teken staat van afscheid van Ds. Verboom. Bid voor de voorbereidingen van de verschillende programma onderdelen.

25 september:

We bidden voor een gedenkwaardige, gezegende dag waarin we als gemeente samen zullen komen rond het afscheid van Ds. Verboom

26 september:

Morgen is de afscheidsdienst van Ds. Verboom. Danken we voor alles wat hij betekend heeft voor de Oostpoort.

27 september:

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. 1 Kor.15 : 58

28 september:

We danken voor het wonder van de gemeente als lichaam van Christus en bidden dat de eenheid door alle beperkingen van deze tijd levend zal blijven.

29 september:

Bid dat we in deze bijzondere omstandigheden ondanks het op afstand blijven, toch oog houden voor de behoeften van de mensen om ons heen; voor creativiteit om ze te helpen en hun lasten te dragen.

30 september:

We bidden voor de mensen met een onderneming in onze gemeente; dat ze oplossingen zullen vinden voor de problemen waarvoor ze staan vanwege de Corona crisis.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly