Gebedsbrief Oostpoort1 december:

Dank God voor alle vrijwilligers en bid dat zij in hun werk Gods nabijheid mogen ervaren.

2 december:

Dank God voor alle kinderen in onze gemeente. Vraag God om hun ouders en/of opvoeders te zegenen.

3 december:

Jesaja 9:1 ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.’

4 december:

Morgen vieren veel gezinnen pakjesavond. Bid voor de gezinnen waar dit door omstandigheden niet mogelijk is.

5 december:

Bid voor het werk van Marco en Pauline Wagenaar in Cambodja. bid voor de onrustige situatie in het land. De oppositie partij is vorige week verboden, dit betekent dat de huidige regering nu alle macht heeft. Er is veel onzekerheid over de toekomst van dit land.

6 december:

Vanavond is het voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal, bid voor een goede ontmoeting en bezinning.

7 december:

Dank God voor de leden van de kerkenraad. En bid om een zegen over hun werk.

8 december:

Ad en Josien Los zijn inmiddels alweer twee weken op Nederlandse bodem. Bid dat zij zich snel weer thuis mogen voelen in de Nederlandse samenleving maar vooral ook in onze gemeente.

9 december:

Morgen vieren we het Heilig Avondmaal. Dank God dat Hij zijn verbond trouw blijft en ons steeds weer bevestigt van zijn genade en vergeving.

10 december:

Johannes 1:29 ‘De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’

11 december:

Gisteren was het de tweede zondag in december: Wereldlichtjesdag. Een dag waarin overleden en vermiste kinderen herdacht worden. Bid voor allen die het gemis van een kind met zich meedragen.

12 december:

Vanavond is er weer Follow me en Follow me next. Bid voor de tieners en de jongeren en de mentoren.

13 december:

Bid voor de Alphacursus die dit seizoen gestart is, bid om een zegen voor deelnemers en leiding.

14 december:

Vanmiddag is de Kerstviering van de ouderen in onze gemeente. Dank God voor de ouderen in onze gemeente. Bid voor een mooie en gezellige middag.

15 december:

De bus van 'Er is Hoop 'staat vandaag weer in de stad. Bid voor goede ontmoetingen en gesprekken over waar het met Kerst over gaat. De geboorte van de Redder van onze wereld. Dank voor de inzet van de vele vrijwilligers.

16 december:

Bid voor broeders en zusters die te maken hebben met vervolging vanwege hun geloof. Bid om moed en standvastigheid en om een zegen over hun getuigenis.

17 december:

Jesaja 11:1 ‘Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht een en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER.’

18 december:

Bid voor de groep belijdeniscatechisanten.

19 december:

Bid voor goede voorbereidingen van het Kerst Wandel Theater, dit keer georganiseerd door o.a. de Pauluskerk.

20 december:

Dank God voor de verschillende Bijbelkringen in onze gemeente. Bid dat het plekken van ontmoeting mogen zijn met God en met elkaar.

21 december:

Ook dit jaar zorgt de diaconie weer voor kerstattenties. Bid dat deze attenties tot zegen mogen zijn.

22 december:

Bid om troost voor mensen die rouw dragen en voor wie deze periode van feestdagen extra zwaar kan zijn.

23 december:

Ook in Oeganda viert de gemeente waarmee wij via Churchlink zijn verbonden de komende dagen het kerstfeest. Dank God dat wereldwijd de geboorte van Christus wordt gevierd.

24 december:

Lukas 2:13 En Plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelse leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft’.

25 december:

Jesaja 9:5 ‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.’

26 december:

Bid voor mensen die eenzaam zijn en dat de gemeente een plek mag zijn waar we er voor elkaar zijn.

27 december:

Deze dagen zijn voor velen vrije dagen. Bid dat het ook echt een tijd van rust en ontspanning mag zijn.

28 december:

De alpha cursus van vorig seizoen is doorgegaan als Bijbelkring. Bid voor deze groep dat zij goede ontmoetingen zullen hebben rondom het Woord.

29 december:

Dank God voor het werk van Marco en Pauline Wagenaar. Bid voor de leerkrachten van de kleuterschool. Bid voor vrede, eenheid in visie en onderlinge liefde.

30 december:

Het jaar loopt bijna ten einde, dank God voor alle zegeningen in het afgelopen jaar.

31 december:

Psalm 90:17 ‘Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat.’

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly