Gebedsbrief Oostpoort1 maart:


2 maart:


3 maart:


4 maart:

Vanavond is er weer Bid4All, deze zal in het teken staan van ministry gebed. Bid voor een goede bijeenkomst in de kracht van de Geest.

5 maart:

Na een weekje voorjaarsvakantie is er vandaag weer Follow Me en Follow Me Next. Dank voor de jongeren in onze gemeente en dank voor de inzet van de mentoren.

6 maart:

Vandaag begint de 40 dagen tijd. Bid voor weken van bezinning en gerichtheid op God en de naaste.

7 maart:

Vanmiddag komen de ouderen van de gemeente weer samen op de Ouderencontact middag. Bid voor een goed en gezellig samen zijn.

8 maart:

Bid voor de deelnemers van de Alpha cursus dit seizoen. Bid dat het mag leiden tot een (hernieuwde) overgave aan de God die leeft.

9 maart:

Dank God voor de verschillende muziekgroepen in de gemeente.

10 maart:

Marcus 10:45 “Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.”

11 maart:

Dank God voor de pastorale ouderlingen en de bezoekmedewerkers, dank voor hun trouw in het bezoeken van gemeenteleden.

12 maart:

Bid voor het werk van de zending en de vele zendingswerkers die namens de protestantse gemeente Gouda zijn uitgezonden. Bid dat er deuren open zullen gaan om het Evangelie te delen.

13 maart:

Vandaag is het Biddag voor gewas en arbeid. Bid om Gods zegen over ons leven en het werk dat we mogen verrichten.

14 maart:

Dank voor de Bijbelkring die vanmorgen samenkomt. Bid voor goede gesprekken rondom Gods Woord.

15 maart:

Morgen is het ‘NL-doet’. Dank God voor de inzet van de vele vrijwilligers. Bid dat deze dagen verbroederend zullen uitwerken door al het vrijwilligerswerk wat verzet zal worden. Bid in het bijzonder voor Stichting Present.

16 maart:

Morgenavond is er een Taize vesper in de Oostpoort. Bid dat Gods stem gehoord mag worden.

17 maart:

Mattheus 7 :7a “Vraag en er zal je gegeven worden…..”

18 maart:

We bidden voor onze zuster gemeente in Gweri, Oeganda. Bid voor de opbouw van de gemeente daar.

19 maart:

Er zijn nog steeds open vacatures in de kerkenraad. Bid dat deze spoedig opgevuld kunnen worden.

20 maart:

Vandaag zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Dank God voor het recht om in vrijheid te stemmen. Bid voor allen die betrokken zijn bij de politiek, lokaal, regionaal of landelijk.

21 maart:

Dank God voor de Oostpoort het gebouw waar we iedere zondag samenkomen. Bid voor voldoende financiële middelen om de verbouwing te kunnen realiseren.

22 maart:

Bid voor Marco en Pauline Wagenaar in Cambodja nu ze zich klaarmaken om Cambodja te verlaten. Dank dat er voor hen een woning is gevonden in Gouda, waar zij bij terugkeer kunnen gaan wonen.

23 maart:

Morgen is er een scholendienst en komen de kinderen van de groepen 3-5 van de Julianaschool naar de dienst. Bid dat de kinderen aangeraakt zullen worden door Gods liefde.

24 maart:

Marcus 10: 4 “Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.”

25 maart:

Morgen is de Oostpoort weer open: de huiskamer van Goverwelle. Dank dat zoveel mensen hier elke week genieten van het samenzijn en de gezelligheid.

26 maart:

Dank voor de taal-oefen-groep die vanuit onze gemeente draait. Bidt dat er echte verbinding en ontmoeting zal zijn met en voor statushouders.

27 maart:

Verschillende jongeren in de gemeente volgen een DTS (discipelschapstraining) in het buitenland. Bid voor een goede toerusting om God te dienen in zijn Koninkrijk.

28 maart:

Bid voor de verschillende stellen in de gemeente die dit jaar gaan trouwen, bid voor een goede voorbereiding op hun huwelijk.

29 maart:

Bid voor de belijdeniscatechisanten die zich voorbereiden op hun belijdenis.

30 maart:

Dank voor de gebedsteams die voor de gemeente en met gemeenteleden bidden. Bid ook voor hen.

31 maart:

Marcus 14:36 “Hij zei:’Abba Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat U wilt.”

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly