Gebedsbrief Oostpoort1 december:

“Want bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht.” Ps.36:10

2 december:

Vandaag is de laatste avond van de gebedspastoraat cursus die door 7 gemeenteleden uit de Oostpoort wordt gevolgd. Bid voor een goede afronding.

3 december:

Vandaag is er extra aandacht medemensen met een beperking. Bidden we dat onze gemeente daadwerkelijk ‘inclusief’ zal zijn.

4 december:

Dank dat God ons steeds weer uitnodigt aan zijn tafel. Bidt voor een goede bijeenkomst ter voorbereiding op het Avondmaal vanavond.

5 december:

Danken voor de vele vrijwilligers die in de Oostpoort gemeente actief zijn. Bidden we om vervulling met Gods Geest bij hun taken.

6 december:

Gemeentelid Andre de Witte is werkzaam bij de Stichting Naar House: een landelijke interkerkelijke stichting die werkzaam is bij house-evenementen en in uitgaansgebieden. Ook deze maand zijn ze bijna dagelijks actief. Dank dat de boodschap van Redding door Jezus Christus ook in deze context uitgedragen wordt en bid voor open oren en harten.

7 december:

Dank voor de vrijheid die we als kerken hebben om deze maand vele activiteiten te mogen organiseren. Bidt dat er voldoende vrijwilligers zullen zijn voor al deze activiteiten.

8 december:

“… zodat door uw geloof Christus kan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde” Efeze 3: 17

9 december:

Bidden we dat in deze maand met zoveel kerkelijke activiteiten de eenheid die we hebben in Christus zichtbaar zal zijn door alles heen.

10 december:

Door de diakenen van het kluster rijkdom en armoede worden er in december kerstattentie uitgedeeld aan mensen die van weinig geld moeten rondkomen. Bid dat de ontmoetingen een wederzijds delen zullen zijn.

11 december:

In deze tijd met drukte is het vinden van stilte niet altijd gemakkelijk; bid dat we toch rust mogen vinden bij God, gewoon thuis of tijdens de stilte wandeling die er deze week weer zal zijn.

12 december:

Morgen staat de "Er is Hoop"-bus achter de Waag. Bid dat de houten kerstboom waar mensen een kerstwens op mogen plaatsen tot nadenken stemt.

13 december:

Gouda bij Kaarslicht vandaag. Het evangelie zal over de Markt klinken. Bid dat de kracht van Gods woord mensenharten zal raken.

14 december:

Ook vandaag nog is er de Winterfair. Dank voor zoveel samenbindende betrokkenheid vanuit de verschillende wijkgemeenten; bid voor een mooie opbrengst ten behoeve van de missionaire projecten.

15 december:

“.... één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.” Efeze 4: 4

16 december:

Bidden we voor goede avonden bij Follow Me and Follow me next, waar gesproken wordt over: Wat is het koninkrijk van God? En Wat is zelfverloochening? Vragen die voor ons allemaal actueel zijn.

17 december:

De marriage cursus is voorbij. Bid om kracht en volharding om goede voornemens uit te werken bij de deelnemers maar ook voor alle andere gehuwden.

18 december:

Bid voor de zieken in onze gemeente, dat ze Gods nabijheid mogen blijven ervaren.

19 december:

Morgenavond is het Kerstwandeltheater in Gouda: Het kerstverhaal van de geboorte van Jezus in een aantal scenes/theateroptredens getoond. Bid voor een goed verloop en een krachtig doorklinken van het Kerstevangelie.

20 december:

Dank voor de vele jongeren in onze gemeente. Bid voor de mensen die investeren in het jeugdwerk, voor creativiteit en energie.

21 december:

De donkere dagen voor Kerst zijn vooral voor dak- en thuislozen (die er ook in Gouda zijn) moeilijk. Bidt om wijsheid hoe wij een licht voor hen kunnen zijn

22 december:

“God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis” 1 Johannes 1 : 5

23 december:

Bid voor de predikanten die deze tijd een vol programma hebben met allerlei diensten en vieringen. Dat ze steeds dicht bij de bron zullen blijven.

24 december:

Onder de migranten zijn vele christenen, ook in Gouda. Bid dat we elkaar zullen vinden rond de viering van Jezus geboorte.

25 december:

Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren Lucas 2 : 11

26 december:

Rond Kerst is er ook de gelegenheid om samen te zijn als familie. Dank voor familie en bid voor vrede en liefde als families samen zijn.

27 december:

Elke zondag staan er weer mensen klaar die tijdens de dienst op de baby’s passen. Dank voor deze mogelijkheid. Bid voor extra oppassers, er zijn vooral voor de 11.00 uur dienst extra mensen nodig.

28 december:

Bert Visscher uit Gouda bereidt zich voor op een uitzending met de MAF. In de komende maanden wordt besloten wat zijn bestemming zal zijn. Bid voor Gods leiding in dit proces.

29 december:

“Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.” Psalm 90:12

30 december:

De verbouwingsplannnen van de Oostpoort krijgen steeds vastere vormen. Bid de voortgang van het process

31 december:

De Alpha cursus is weer voorbij. Bid dat de deelnemers manieren zullen vinden om door te gaan samen op weg met God.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly