Gebedsbrief Oostpoort1 februari:

Op het moment van schrijven, hoorden we via Ad en Josien dat het dochtertje van Pitambar, Nitasha ernstig ziek is en op de IC ligt. We bidden voor gezondheid en genezing. (Pitambar was onlangs bij ons in de gemeente en is de Nepalese opvolger van Josien)

2 februari:

Vandaag bidden we voor de bewoners van Gouwestein en de Ronssehof. Iedere vrijdagavond is er een weeksluiting, bid voor een goede ontmoeting rondom het Woord.

3 februari:

Bid voor gemeenteleden met psychische klachten. Bid om moed en troost. Dat zij mogen weten dat God bij hen is.

4 februari:

Openbaring 4: 8b “ Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.”

5 februari:

Vanavond is er weer Bid4 Kids. Bidt u mee voor de gezinnen en kinderen in onze gemeente?

6 februari:

Vanavond gaat het bij Follow Me over de ‘Gaven van de Heilige Geest’. Bid dat de jongeren mogen ontdekken welke gaven zij zelf hebben.

7 februari:

Dit seizoen start er een gebedscursus van drie avonden. Bid voor de deelnemers en de mensen die het organiseren.

8 februari:

Bid voor Maarten van Nieuwkoop en zijn vriendin Janne die onderweg zijn naar Gambi. Bid voor een goede reis en een goede aankomst!

9 februari:

Dank God voor het werk van de thuisfrontteams van Marco en Pauline Wagenaar, Ad en Josien Los en vele ander zendingswerkers in Gouda. Dank voor al het werk dat zij achter de schermen doen.

10 februari:

Morgenmiddag wordt ds. David van Veen bevestigd als predikant van de wijkgemeente De Veste. Bid voor hem, zijn vrouw Paola en hun kinderen, Isaac en Samuel.

11 februari:

Johannes 4: 13,14 ‘Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen’, zei Jezus maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst meer krijgen. Het water dat Ik hem geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

12 februari:

Dank voor het bijbelonderwijs op openbare scholen in Gouda en omgeving.

13 februari:

Bid voor de groep belijdeniscatechisanten, om groei in geloof en vertrouwen op God.

14 februari:

Vandaag begint de veertigdagentijd, een tijd om ons te concentreren op het lijden en sterven van onze Heer. Dank God voor het offer van zijn Zoon.

15 februari:

Dank God voor de inzet van de broeders en zusters uit de kerkenraad. Bid ook voor een goede vergadering en wijsheid als zij vanavond bij elkaar komen voor een kerkenraadsvergadering.

16 februari:

We bidden voor onze broeders en zusters in Soroti, Oeganda, dat ze in de kracht van de Heilige Geest tot zegen mogen zijn voor hun omgeving.

17 februari:

Morgen worden Gerard en Janneke de Wit en hun kinderen vanuit de St. Jan gemeente uitgezonden naar Noordoost Duitsland. Bid voor deze nieuwe zendingswerkers die vanuit Gouda uitgaan. Bid om een gezegende dienst en een goede start straks in Duitsland. Daarnaast is morgen ook de terugkomdienst van Ad en Josien Los, dank God voor het werk dat zij in Nepal hebben opgezet.

18 februari:

Johannes 20:21 “Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

19 februari:

Dank God voor het werk van STEP, bid voor de jeugdwerkers Heidi en Eduard.

20 februari:

Bid dat de jongeren uit de gemeente zich ook echt welkom voelen in onze gemeente. Bid voor open gesprekken rondom het thema ‘gemeente’ bij de Follow Me deze avond.

21 februari:

Bid voor het werk van Marco en Pauline Wagenaar in Cambodja. Bid voor een zegen over hun werk en in het bijzonder voor de kinderen die iedere dag bij hen op de school komen.

22 februari:

Dank God voor de ouderen in de gemeente. Bid voor een goed en gezegend samenzijn tijdens de ouderencontactmiddag.

23 februari:

Vandaag begint voor veel kinderen en jongeren de voorjaarsvakantie. Bid voor een goede tijd van ontspanning en samen zijn.

24 februari:

Morgen komen we als gemeente bij elkaar om de zondag te vieren. Bid dat God iedereen aanraakt met zijn Woord en Geest.

25 februari:

Markus 10:45 ‘Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen.’

26 februari:

In het centrum van Gouda staat het inloop huis, Domino. Dank God voor de inzet van de vele vrijwilligers waar het huis op draait.

27 februari:

Dank God voor het mooie initiatief om de kerk open te stellen voor de wijk op dinsdagmiddag. Bid voor goede ontmoetingen, gezelligheid en open gesprekken.

28 februari:

Dank God voor de Lev kringen in onze gemeente. Bid dat deze kringen een plek zullen zijn waar jongeren zich welkom voelen en kunnen praten over en groeien in geloof.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly