Gebedsbrief Oostpoort1 juni:

Deze nacht organiseert Open Doors een gebedsnacht voor de vervolgde christenen ook in de St Jan wordt meegebeden. Bid voor de vervolgde christenen wereldwijd.

2 juni:

Deze nacht organiseert Open Doors een gebedsnacht voor de vervolgde christenen ook in de St Jan wordt meegebeden. Bid voor de vervolgde christenen wereldwijd.

3 juni:

Jeremia 6:16 “Dit zegt de Heer: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust.'

4 juni:

Dank God voor de vele talenten die in onze gemeente aanwezig zijn. Bid dat de verschillende vacatures die open staan op korte termijn vervuld kunnen worden.

5 juni:

Bid voor de mensen die (door welke omstandigheden dan ook) niet meer in de kerk komen.

6 juni:

Marco en Pauline Wagenaar (zendingswerkers in Cambodja) zijn op het moment op verlof in Nederland. Bid dat ze deze maanden in Nederland tot rust zullen komen en dat er een goede balans zal zijn tussen ontmoeting en tijd voor zichzelf. En bid voor hun kinderen, Gideon en Eljada, dat ze zich deze periode thuis zullen voelen en de Nederlandse taal goed zullen oppakken.

7 juni:

Bid voor Ad en Josien Los, bid dat ze hun weg in Nederland weer vinden.

8 juni:

Aanstaande zondag doet Caroline van Schaik belijdenis van haar geloof in de Pauluskerk, bid voor haar en de andere belijdeniscatechisanten.

9 juni:

Morgen worden er acht kinderen gedoopt, bid voor deze kinderen, hun ouders en de gezinnen.

10 juni:

Mattheüs 11: 28 ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’

11 juni:

Dank God voor de grote groep kinderen en tieners in onze gemeente.

12 juni:

Bid voor de mensen die nieuw zijn in de Oostpoort gemeente, bid dat zij zich welkom en thuis voelen.

13 juni:

Vandaag is de uitslag van de landelijke examens, bid voor alle jongeren die dit jaar examen hebben gedaan.

14 juni:

Vandaag trouwen David Zuidam en Paula Schouls. Bid om Gods zegen over hun huwelijk.

15 juni:

Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal en worden er ‘s middags opnieuw verschillende kinderen gedoopt. Bid voor deze kinderen, hun (pleeg)ouders en de gezinnen.

16 juni:

Vanavond is het Neon Concert in de Goudse Waarden. In Salvation zal hierbij optreden. Bid om een krachtige doorwerking van de Heilige Geest waarbij de harten van de jongeren aangeraakt zullen worden.

17 juni:

Psalm 23:1,2 ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.’

18 juni:

Dank God voor de gave van muziek. Bid voor de gemeenteleden die verantwoordelijk zijn voor de muzikale begeleiding tijdens de diensten.

19 juni:

Dank voor de taal-oefen-groep die vanuit onze gemeente draait. Een plaats van verbinding en ontmoeting met en voor statushouders.

20 juni:

Marco en Pauline Wagenaar zijn op het moment op verlof in Nederland, bid voor hen en het kindje dat zij verwachten.

21 juni:

Dank God voor zijn prachtige schepping. Bid voor het werk van de werkgroep ‘Groene Genade’. Bid dat wij als gemeente maar ook ieder individueel op een goede manier omgaan met de schepping.

22 juni:

Deze week zijn vier mensen uit Oeganda te gast in Nederland. Bid voor een goede tijd, een goede verbondenheid en uitwisseling tussen hen en ons.

23 juni:

Bijbelshop Samma, Boekhandel Smit en het Stadslicht (de bus die elke zaterdagavond op de Markt staat) zijn permanente Lichtdragers in onze stad Gouda. Dank hiervoor en bid hen Gods zegen en bescherming toe.

24 juni:

Psalm 91:1,2 ‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'

25 juni:

Dank God voor de kerkenraad. Er worden nieuwe ambtsdragers gezocht, bid om de leiding van de Heilige Geest hierin.

26 juni:

Op dinsdagen is de kerk open voor mensen uit de wijk. Dank God voor de inzet van de vrijwilligers en bid voor goede ontmoetingen.

27 juni:

Bid voor de (chronisch) zieken in onze gemeente. Bid om kracht en bemoediging.

28 juni:

Vanavond is er een kerkenraadsvergadering, bid om Gods leiding.

29 juni:

Bid voor de komende vakantieperiode, dat het een tijd van rust, ontspanning en recreatie mag zijn.

30 juni:

Op 5 juli trouwen Abel van Beijnum en Tjitske Kerkhoven. Bid om Gods zegen over hun huwelijk.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly