Beleid ten aanzien van het sacrament van de Heilige Doop binnen De Oostpoort

 

De betekenis van de Heilige Doop

De doop is een sacrament dat door Jezus Christus zelf is ingesteld. Hij heeft gesproken: “Mij
is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” (Matteüs 28: 19-20)
Zoals er veel kanten zitten aan een diamant, zo weerspiegelt het sacrament van de doop de veelkleurige wijsheid van God.

 

 

 

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly