Beleidsplan Oostpoort 

 

Inleiding 

Dit is het beleidsplan voor de periode 2014-2018 van wijkgemeente De Oostpoort van de Hervormde Gemeente Gouda, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 

Dit beleidsplan bestaat uit vijf hoofdstukken. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 beschreven wat ons doel is als wijkgemeente De Oostpoort: wat voor een gemeenschap willen wij ten diepste zijn? 

Daarna wordt in hoofdstuk 3 verwoord wat wij geloven, waarin we accenten leggen in de geloofsbelijdenis die passen bij onze gemeente. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 onze visie gepresenteerd. Dit zijn beelden van hoe we gemeente willen zijn. Hierbij gaan we uit van vijf beelden van de gemeente van Christus die in de Bijbel staan beschreven: Volk van God, Gezin van de Vader, Lichaam van Christus, Woning van de Geest en Bruid van Christus. De visie wordt niet begrensd door de tijdsperiode van vijf jaar die hoort bij dit beleidsplan. 

Tenslotte volgen in hoofdstuk 5 de beleidsvoornemens, doelen die we kiezen om de komende vijf jaar, in afhankelijkheid van Gods Geest, aan te werken.

Download  hier het complete beleidsplan

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly