Beleidsplan Oostpoort 

 

Onze missie

De Oostpoort is een geloofsgemeenschap voor jong en oud. God komt op de eerste
plaats en we weten ons verbonden met de wereldwijde kerk, die God zelf gesticht heeft en onderhoudt. We willen Jezus volgen, omzien naar elkaar, betrokkenheid tonen bij mensen in nood en zorg dragen voor Gods schepping.

Visie

Als Oostpoortgemeente willen we in nauwe verbondenheid leven met Christus. Hij
geeft ons een nieuwe identiteit. In de doop worden we met Hem verbonden. Als antwoord daarop willen wij God eren door ons met Christus te identificeren en te leven volgens de Bijbelse waarheid. Dit kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Het gebed is de door God gegeven manier om met Hem zelf te communiceren. Daarom zien we het gebed als onze eerste prioriteit. We willen samen een biddende gemeente zijn door met en voor elkaar te bidden. We geloven dat langs die weg Gods kracht in ons zichtbaar wordt en we steeds meer kunnen worden wat we in Christus al zijn: Volk van God, Gezin van de Vader, Lichaam van Christus, Woning van de Geest, Bruid van Christus.
 

Bekijk   hier het complete beleidsplan

Bekijk   hier het indentiteitsdocument

 

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly