Dit is de Oostpoort

De wijkgemeente maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland en is onderdeel van de Hervormde gemeente van Gouda.

                                       

Geografisch gezien omvat de wijkgemeente voor een groot deel de wijken Oosterwei en Goverwelle. Laatstgenoemde wijk is één van de meest kinderrijke wijken van Nederland. Dat is ook terug te zien in het aantal kinderen dat op zondag de diensten bezoekt. Wij zijn rijk gezegend met zoveel kinderen. Het jeugdwerk vormt dan ook continue een belangrijk aandachtspunt.

De zondagse erediensten worden gehouden in "De Oostpoort" aan de Goverwellesingel / Aderpolderweg. Elke zondagochtend zijn er twee diensten, om 9.00 uur en om 11.00 uur (gedurende enkele weken in de zomer één dienst om 10.00 uur). Tijdens beide diensten is er kindernevendienst. Tussen de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen koffie te drinken. Actuele informatie over komende erediensten vindt u onder de Activiteitenkalender op de startpagina.

Naast de erediensten op zondagochtend worden regelmatig op zondagmiddag Sing-inn's georganiseerd. Doordeweekse activiteiten zijn onder andere toerustingsavonden, diverse kringen (waaronder bijbelkringen, groeigroepen en een gebedskring) catechese, en jeugdclubs. Voor een overzicht verwijzen wij naar het menu links, onder Activiteiten.

Opdat de vele (nieuwe) gemeenteleden zich echt thuis kunnen gaan voelen in onze wijk, nemen ontmoeting en gemeente-opbouw een belangrijke plaats in. Vele van de trouwe bezoekers van de bijeenkomsten van onze wijkgemeente wonen niet binnen het geografische gebied van wijkgemeente De Oostpoort. Dit verklaart de continue inspanning om elkaar beter te leren kennen en om actief te zoeken naar de juiste plaats voor alle aanwezige gaven en talenten.

Het karakter van onze wijkgemeente wordt historisch aangeduid met het begrip confessioneel. Dit wil in de praktijk zeggen dat in alle facetten van het leven der gemeente de Bijbel centraal staat als enige bron en regel van het geloof. Daarbij wordt de belijdenis, zoals die verwoord is in de gereformeerde belijdenisgeschriften, aanvaard als richtsnoer, zowel bij het lezen van de Schriften, de inhoud en vormgeving van de erediensten, als bij het maken van de actuele keuzes waarvoor we in onze tijd geplaatst worden. Het belang dat daarnaast wordt gehecht aan inzet van gemeenteleden naar de hun gegeven gaven en aan ruimte in de liturgie voor een vrijere liedkeuze, geeft onze gemeente haar kenmerkende, evangelische tint. Deze typerende begrippen, confessioneel en evangelisch, verklaren enerzijds de rijkdom aan tradities die de gemeenteleden inbrengen en anderzijds de eenheid die ervaren wordt. Dankbaar mogen we ervaren dat we elkaar, luisterend naar Gods Woord en elkaar en ons geleid wetend door de Heilige Geest, telkens weer kunnen vinden, aanvullen en vasthouden.

Wanneer u zich in het bovenstaande herkent of als u zomaar nieuwsgierig bent, nodigen we u graag uit om onze diensten te bezoeken of op een andere manier met onze gemeente kennis te maken.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Peter van Nieuwkoop Scriba wijkgemeente De Oostpoort  scriba@oostpoort.net

Graag tot ziens!

Beleidsplan

Check onderstaande link voor het meest recente beleidsplan:

Beleidsplan 2019-2023

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly