De ouderen contactgroep

De Ouderencontactgroep van de Oostpoort komt eens in de veertien dagen bij
elkaar op donderdagmiddag van half drie tot half vijf. We beginnen met
koffie/thee, daarna zingen, gebed en een korte meditatie. Na de koffiepauze
hebben we een gevarieerd programma. We doen spelletjes, een quiz, bingo,
bloemschikken en soms hebben we een diapresentatie of spreker. Verder hebben
we bij de paas- en kerstvieringen een maaltijd. De meditaties worden dan
door ds.Verboom verzorgd.
De leeftijd van de bezoekers loopt behoorlijk uiteen, de jongste is net
60 en de oudste 96 jaar.

Data Ouderencontactgroep zie agenda

Meedoen?

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot Gerrit en Lenie Hortensius,
telefoonnummer: 558830.

e mail: fam.hortensius@telfort.nl, of:

famhortensius@telfort.nl

 

 

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly