Ontmoetingsmiddag in de Ontmoetingskerk

‘Het enthousiasme van de bezoekers is voor ons de motivatie om hiermee door

te gaan.’ Dat zeggen Hillie en Jan Hagoort over de ontmoetingsmiddagen in de

Ontmoetingskerk die zij coördineren.

 Het echtpaar Hagoort organiseert de bijeen komst nu voor de 21e

de loop van het gesprek het team van vrijwilligers dat bij de ontmoetingsmiddagen

betrokken is, een ‘geoliede machine’ noemen. En dat zijn de beide coördinatoren

samen zelf óók: ze vullen elkaar perfect aan in de werkzaamheden ter voorbereiding

van de ontmoetingsmiddagen – en ook in het gesprek óver deze activiteit. Na

respectievelijk het echtpaar Van de Water en Van Boven zijn de Hagoorts het derde

coördinator-echtpaar.

 

Het idee voor de ontmoetingsmiddagen was indertijd afkomstig van mevrouw Van

Itterzon, de predikantsvrouw. In oktober 1976 werd de eerste ‘ontmoetingsmiddag

voor ouderen en gehandicapten’ gehouden, omdat er voor ouderen, zeker degenen

met een handicap, destijds niet veel werd georganiseerd. De doelgroep is inmiddels

breder, vertelt Jan Hagoort: ‘We richten ons nu op ouderen in de thuissituatie

die dreigen te vereenzamen. Ze komen niet meer in de kerk, en dreigen door de

afname van het huisbezoek uit het oog te raken. En ook mensen uit verpleeg- en

verzorgingstehuizen en woonvormen zijn welkom.’

 

De eerste bijeenkomsten waren zo’n groot succes, dat al vanaf 1978 werd besloten

jaarlijks twee bijeenkomsten te organiseren: in maart/april en november. In november

2012 en voorjaar 2013 zijn de bijeenkomsten vervallen wegens de verbouwing van

de kerk.

 

Vaste opzet

De middagen hebben een vaste opzet. Na de ontvangst met thee is er eerst

een ‘geestelijk gedeelte’, geleid door een predikant. Door het Ministerie van

Predikanten is voor deze taak momenteel ds. Doedens aangewezen; als de

predikant op het laatste moment is verhinderd, houdt Jan Hagoort zelf een

overdenking. Na een koffiepauze is er een ‘ontspanningsgedeelte’, waarna

de middag met een gezamenlijke broodmaaltijd wordt afgesloten. In het

ontspanningsgedeelte is er een optreden van een koor of muziekgroep, een lezing

met dia’s, enzovoort. Dit programma-onderdeel kan een christelijk karakter hebben

maar dat is niet per definitie het geval.

Voordat de middag plaatsvindt, is er al heel wat werk verzet. In november stelt een

stuurgroep samen met het echtpaar Hagoort de invulling van de twee bijeenkomsten

in het volgende jaar vast, en worden voorlopige data voor de bijeenkomsten

gekozen. Na afstemming met de beheerder/koster of de Ontmoetingskerk op de

geplande data beschikbaar is, geven de Hagoorts de beide data door aan predikant

en vaste organist (Henk den Boer).

Zes weken van tevoren nodigen de diakenen de potentiële bezoekers persoonlijk uit.

Als – twee weken vóór de bijeenkomst – bekend is wie de middag willen bijwonen,

gaat Jan Hagoort het vervoer plannen. Hij kan daarvoor een beroep doen op een

twintigtal chauffeurs met personenauto, en daarnaast worden gewoonlijk twee

rolstoelbussen van het Rode Kruis, drie rolstoelbussen van Connexxion, en de

rolstoelbus van de Riethoek/Hanepraij ingezet. Die zorgen er met elkaar voor dat alle

bezoekers tegen twee uur ’s middags in de Ontmoetingskerk zijn en na afloop weer

worden thuisgebracht.

 

Enorm betrokken medewerkers

In de kerk worden de maximaal circa 75 bezoekers, van wie ongeveer vijftien

rolstoelgebonden, opgewacht door zo’n vijfentwintig medewerkers, onder wie vijf

tot zeven verpleegkundigen. De Hagoorts zijn lovend over de medewerkers: ‘De

bezoekers worden altijd goed en vriendelijk ontvangen, alle medewerkers zijn enorm

betrokken. Veel van hen doen dit al heel lang, er is bijna geen verloop. Iedereen

weet dan ook wat hij of zij moet doen, het is een geoliede machine. De kerkzaal

is ’s morgens in anderhalf uur omgebouwd, en om acht uur ’s avonds is alles weer

schoon, staan alle stoelen weer precies op hun plaats en is de kerk helemaal klaar

voor de eredienst van de volgende ochtend.’

Automatisch medewerker van de middagen zijn de diakenen die lid zijn van de

Commissie Ouderen en Welzijn, als onderdeel van hun takenpakket. Zo raakte Hille

Hagoort in 1998 bij de ontmoetingsmiddagen betrokken. Toen zij gevraagd werd als

coördinator, is echtgenoot Jan ook gaan meedoen – deze taak vraagt twee goed op

elkaar ingespeelde mensen.

 

Trouwe bezoekers

Zoals vermeld eindigt de middag met een broodmaaltijd. Daarvoor doet Hillie Hagoort

de boodschappen: ‘We geven een week van tevoren een boodschappenbriefje af bij

de C1000. Op de dag zelf halen we het ’s morgens op, het staat dan keurig voor ons

klaar.’ Het bonnetje gaat naar de Centrale Diakonie: de ontmoetingsmiddag is een

vast doel voor financiële ondersteuning.

En wat krijgen het echtpaar Hagoort en al die andere vrijwilligers terug voor hun

inspanningen? Enthousiaste en tevreden bezoekers, die na afloop alweer uitkijken

naar de volgende bijeenkomst. Jan Hagoort: ‘Één mevrouw, altijd rolstoelgebonden,

is maar liefst 61 keer geweest, vanaf het allereerste begin tot aan haar dood. We

hebben heel veel heel trouwe bezoekers.’

 

Contact:

Als er mensen zijn die niet zijn uitgenodigd, maar die wel tot de doelgroep behoren

en graag zouden willen komen, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom.

 

Bel familie Hagoort: 519730 (of mobiel 06 29489103).

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly