Geld

Wat doet de kerk?

  • Tenminste 2x per jaar collecteren voor duurzame projecten of klimaatprogramma’s op plaatsen waar mensen lijden onder onze leefstijl.

 

Wat kunnen u en ik doen?

Voor geld heb je bloed vergoten, je hebt je vooraf rente laten betalen en toeslag

achteraf, je hebt anderen schade berokkend en uitgebuit, en mij ben je vergeten

spreekt God, de HEER. (Ezechiël 22:12, NBV)

            

     Bron: Goudeerlijk.be

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly