Groene Genade

Groene Genade is de naam van de werkgroep uit de Oostpoort die sinds eind 2009 deze kerkelijke wijkgemeente steunt bij het in praktijk brengen van het begrip rentmeesterschap.

Rentmeesterschap

We hebben rentmeesterschap opgevat als:

Datgene wat we hebben ontvangen, dankbaar gebruiken en royaal delen. Op zo’n manier dat we recht doen aan de ander, aan de degenen die na ons komen en aan de schepping. Zo willen we leven tot eer van onze Maker, Die hemel en aarde op Zijn Naam heeft staan. Micha 6:8 vat dit goed samen en is daarmee onze opdracht: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Groene Kerk

Sinds juni 2010 mogen we ons Groene Kerk noemen. Er werd een bordje naast de deur bevestigd. Wat betekent dit? Destijds was het een aanmoediging: blijf stappen zetten richting een eerlijker en groener gemeenteleven. Inmiddels dient het ook ter herinnering: bij het volgen van Jezus horen daden. De landelijke Groene Kerken (initiatief van o.a. Kerk in Actie & TEAR) onderscheiden 6 gebieden waarop stappen gezet kunnen worden.

  1. schepping & natuur
  2. geloof & inspiratie
  3. beleid & aanpak
  4. bewust inkopen doen
  5. geld
  6. energie & klimaat

Per gebied bekijken we ieder jaar waar mogelijkheden liggen in de Oostpoort. Hierover brengen we advies uit aan de kerkenraad van de Oostpoort. In de adviezen zoeken we naar deskundigheid en passie van gemeenteleden op het gebied van rentmeesterschap, recht & duurzaamheid. Graag brengen we voor het voetlicht wat er al mogelijk is, op het gebied van een eerlijker economie & duurzaamheid. Om elkaar te motiveren en/of uit te dagen. Het gaat erom dat we de overvloed waarmee we omringd zijn herkennen, dankbaar gebruiken en delen. We willen roofbouw, destructie en uitbuiting vermijden, verder kijken en moedig consequenties onder ogen zien. Samen kunnen we werken aan een eerlijker en groener kerk. In verbondenheid met onze stad Gouda, de plaats waar we kerk willen zijn.

klik hier voor het werkplan 2018

 

Werkgroepleden/adviseurs 

Spreek ons gerust aan, we zijn enthousiast over deze onderwerpen en denken graag mee.

 

Gert Olbertijn

 

 

    

 

 

                    

Aanvoerder van de werkgroep, deskundig op het gebied van zonnepanelen, windenergie, duurzaam ondernemen, duurzame materialen voor huis en tuin.

Bedenker van de Duurzame Bucketlist.

 

 

 

 

Inge Barmentlo

 

 

 

Deskundig op het gebied van plastic & afval.

 

 

 

   

 

Sanderieke Verweij

 

 

 

Ervaringsdeskundig o.a. op het gebied van eerlijke kleding

 

 

 

Wilhelm Kolkman

 

 

 

 

 

Specialist op het gebied van energietransities.

 

 

 

 

 

Rianne Bosland

 

 

 

Deskundig op het gebied van duurzaam leven met kinderen op school, eerlijke kleding.

 

 

 

Henk van Wageningen

 

 

 

 

Specialist op het gebied van duurzaam (ver-) bouwen en isoleren van woningen.

 

 

 

 

Ineke van Beijnum

 

 

 

Ervaringsdeskundig op het gebied van eerlijke kleding en vervoer.

 

 

 

 

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly